MITÄ ON DESIGN THINKING?

MITÄ ON DESIGN THINKING?

Design thinkingin juuret juontavat viime vuosisadan puoliväliin. Tämän käyttäjäkeskeisen metodologian avulla on suunniteltu esimerkiksi pommikoneiden ohjaamoita lentäjien kanssa: lentäjät otettiin mukaan ohjaamoiden kehittämiseen, jotta ne saatiin muotoiltua stressaavassa taistelutilanteessa mahdollisimman helpoksi käyttää. Varsin loogista. Teollisessa muotoilussa käyttäjäkeskeinen suunnittelu on ollut lähtökohtana jo useita vuosikymmeniä. Teollisesti tuotettujen tuotteiden tulee olla asiakasta miellyttäviä sekä toiminnallisuudeltaan että ulkonäöltään ja massatuotettavissa hintaan, jonka kuluttaja tuotteesta suostuu maksamaan.

Raamit luovalle kehitystyölle

Design thinking on enemmän tapa ajatella kuin tietty patteristo työkaluja. Se sopii kaikkeen kehitystyöhön kulttuurista, toimialasta tai kehityskohteesta riippumatta. Sen keskeiset teemat ovat empatia, loppukäyttäjän tunteiden ymmärtäminen ja nopea prototyyppien testaus ja hionta. Loppukäyttäjän piilevät tarpeet pyritään tunnistamaan heitä eri tavoin tarkkailemalla.

Laajemmin ajateltuna design thinking on myös tapa muuntaa yritys asiakaskeskeiseksi. Sen ideologiaan kuuluu monialaisuus: kehitystiimeihin kerätään osaajia hyvin eri aloilta ja osaamistasoilta.  Heitä rohkaistaan ajattelemaan asiakkaan näkökulmasta innovatiivisella, jopa heille epätyypillisellä tavalla. Osallistujat päästävät irti normaalista työpersoonastaan ja asettuvat sen sijaan loppukäyttäjän asemaan.

Design thinking -prosessit ovat nopeita ja ketteriä. Ideat kerätään huolellisesti, mutta koko prosessi on nopea: sovellusaihion valinta, prototyypin rakennus ja testaus tehdään hyvin nopealla aikataululla, jopa päivissä. Tavoitteena on tehdä ymmärrettäviä konsepteja ja prototyyppejä, joita asiakkaat sitten testaavat ja auttavat kehittämään yhä paremmiksi.

Havainnoi ja iteroi

Design thinking -prosessi etenee viiden iteroitavan vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa asetutaan käyttäjän asemaan havainnoimalla hänen käyttäytymistään. Tässä vaiheessa käyttäjältä ei välttämättä kysellä tarkkoja kysymyksiä kehitettävästä tuotteesta, vaan seurataan hänen käyttäytymistään ja ongelmia, joita hän kohtaa.

Toisessa, määrittelyyn keskittyvässä vaiheessa havainnot analysoidaan, tulkitaan ja lopuksi tehdään suunnitelma, jota käyttämällä löydettyjä ongelmia voidaan lähteä ratkomaan.

Kolmas vaihe, ideointi, onkin se luovin. Ongelmaan lähdetään ideoimaan innovatiivisia ratkaisuja luovia keinoja käyttämällä - tietysti pitäen loppukäyttäjä kirkkaana mielessä.

Neljännessä vaiheessa paras idea, joka on myös liiketoiminnallisesti toimiva kustannuksiltaan ja käyttötarkoitukseltaan, tehdään prototyypiksi. Lopuksi prototyyppiä testataan jahienosäädetään myös asiakkaiden kanssa toteutusvaiheessa. Jos tuotettu palvelu ei vielä ole täysin toimiva, toistetaan prosessia alusta kunnes suunniteltu palvelu tai tuote on loppukäyttäjää miellyttävä.

Joskus rohkeutta on myös hyväksyä, että tehty prototyyppi ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Tällöin kehitys lopetetaan ja aloitetaan prosessi alusta pyrkien entistä paremmin ymmärtämään loppukäyttäjän tarpeita.

Miksi design thinking?

Design thinking nivoo yhteen useita, perinteisesti erillisenä nähtyjä asioita. Design thinking- ajattelumalli sovelluskehityksessä ottaa huomioon palvelua tarjoavan yrityksen, palvelun/sovelluksen kehittäjän ja tilaajan sekä sitä käyttävän loppuasiakkaan ja muut mahdolliset osapuolet. Näistä kaikki hyötyvät design thinkingin käytöstä. Tämä käyttäjäkeskeinen ajattelumalli nivoo yhteen eri osapuolet ja synnyttää ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia - kuitenkin siten, että loppukäyttäjä on aina kaiken kehitystyön keskiössä.

Kutsu sitä miksi haluat, mutta asiakaskeskeinen sovelluskehitys on täällä ja vaan tarpeellinen kaikille, jotka tahtovat olla relevantteja omalla toimialallaan ja omassa toiminnassaan. Pärjätäkseen, pitää ymmärtää käyttäjän tarpeita, muuten hän etsii paremman palvelun tai tuotteen muualta.

 

Antero Kivikoski
Antero Kivikoski Chief Design Officer HiQ +358 40 517 5799

Hei!

HiQ tallentaa lähetetyt tiedot, myös henkilötiedot, jotta voimme vastata tiedusteluusi. Lisätietoja saat HiQ:n tietosuojakäytännöstä.

Close