AITO DATAVETOISUUS VAATII LUOVUUTTA

"Nosta kivi ja löydät minut sieltä"

Uskonnollisen lainauksen ("Nosta kivi ja löydät minut sieltä"1) käyttäminen big datan vertauskuvana voi tuntua kaukaa haetulta. Se on kuitenkin yllättävän hyvä vertaus siitä, kuinka liiketoiminnassa tieto on läsnä joka paikassa. Aivan aluksi on ymmärrettävä, että yritykset ja heidän asiakkaansa jättävät digitaalisen jalanjäljen jokaisen liiketoimintatapahtuman yhteydessä. Kun nämä jäljet sitten linkitetään toisiinsa, voidaan ratkaista erityisiä ongelmia ja tehdä taikoja big datan avulla.

Haasteeksi muodostuu se, miten raa'asta ja käsittämättömästä tiedosta saadaan kaivettua esille olennaiset tiedot. Seulottujen tietojen avulla voidaan tehdä älykkäämpiä ja tarkempia päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksiin.

Uskonnollisen vertauksen käyttämiseen on myös toinen syy: tietoja on analysoitu päätöksentekoa varten jo aikojen alusta lähtien. Entisenä sijoitusanalyytikkona datanhallinta on tarkoittanut minulle sitä, että voin muodostaa myynti- ja ostosuosituksia. Mutta kuten liiketoimintapäätökset yleensä, myös minun tekemäni päätökset perustuivat tietojen lisäksi vaistoon ja intuitioon. Kvalitatiivisten tietojen vaikutus kvantitatiivisiin tietoihin ei useimmiten ole johtanut parhaisiin mahdollisiin päätöksiin. Big datan vallankumous on muuttanut asioita ja tuonut jännittäviä mahdollisuuksia. Muutokseen liittyy kuitenkin myös haasteita.

"Tavoitteemme on ratkaista ongelmia paremmin, nopeammin ja tehokkaammin kuin mihin meillä on aikaisemmin ollut mahdollisuutta."


Accenturen hiljattain teettämän tutkimuksen mukaan 90 % yritysjohtajista uskoo, että big data muuttaa merkittävästi heidän liiketoimintaansa2. Vaikka ideana big data on jo valtavirtaa, käytännössä se ei sitä ole.

Mikä tähän on syynä? Erittäin harvalla yrityksellä on yrityksen sisäistä asiantuntemusta muuntaa nämä tiedot käyttökelpoisiksi oivalluksiksi. Nykyisin on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että johtajat painivat yhä kasvavien tietomäärien ja edistyneiden data-analyysien kanssa yleensä häviten kamppailunsa. Perinteiset yritykset suhtautuvat analytiikkaan monesti varauksella, koska ne eivät alun alkujaan ole olleet mukana digitaalisessa toiminnassa.

Jotta big data -strategia tuottaisi arvoa, yritysjohdon olisi ostettava tähän liittyvää osaamista. Tämä vaatii perinteisen ajattelun muuttamista. On erittäin tärkeää, että organisaatio linjaa tavoitteensa niin, että ne sopivat myös yrityksen sähköiseen strategiaan. Käsitteenä big data on siis suosittu, mutta sen toteuttaminen on käytännössä harvinaista. Big data -strategian toteuttaminen ei ole kovin helppoa. Sekä resursseihin, teknologiaan että työkaluihin on sijoitettava.

Menestyksekkäät data-analytiikkatarinat löytyvät usein yllättävistä paikoista, meidän on vain käännettävä oikeat kivet löytääksemme ne. Eräs mielenkiintoisimmista löytämistäni käyttökohteista on lainvalvonta. Memphisin poliisilaitoksella analysoidaan menneitä rikoksia, jotta voidaan ennustaa, missä tulevat rikokset tapahtuvat. Tämä on vähentänyt rikollisuutta 30 %3. Kun Detroitin poliisilaitos on ryhtynyt analysoimaan rikollisten sosiaalisessa mediassa käyttämää slangia, rikokset ovat vähentyneet huomattavasti4. Molemmat edellä mainituista prosesseista käynnistettiin rikosten vähentämiseksi. Tavoitteet saavutettiin hyvin määritetyn big data -strategian avulla.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että big data -strategian toteuttaminen alkaa yritysjohdosta, josta se leviää koko organisaatioon. Meidän on ymmärrettävä, että vaikka big data ei lopeta ongelmia taikaiskulla, se on hyvä työkalu ongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteenamme on ratkaista erityisiä ongelmia paremmin, nopeammin ja tehokkaammin kuin aiemmin on ollut mahdollista. Teemme tämän tunnistamalla ratkaistavat ongelmat ja tutkimalla tietoja "taaksepäin", jotta löydämme ne tiedot, jotka voivat antaa meille vastauksia. On helppoa tarttua lillukanvarsiin ja upota suureen tietomäärään. Myös tietojen suuri nopeus ja vaadittavat taidot ja teknologiat voivat hämmentää. Apua on kuitenkin saatavilla.

Mitä tietoa on piilossa yrityksesi kivien alla?

1 The gospel of Thomas saying 77b

2 https://www.accenture.com/t20160719T143705__w__/us-en/_acnmedia/PDF-26/Accenture-CMT-Analytics-Everywhere-July18.pdf

3 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease­/­32169.wss

4 https://www.lexalytics.com/lexablog/­2014/5-industries-taking-advantage-text-analytics


Karolina Markan

Ota yhteyttä

Karolina Markan
HiQ Skåne