HiQ TIETO­SUOJA­KÄYTÄNTÖ

Tietosuojakäytäntö

HiQ suojaa henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi. Meille on tärkeää, että voit luottaa meihin henkilötietojesi käsittelyssä. Koska käsittelemme henkilötietojasi, työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että ne pysyvät aina turvassa ja että niitä käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja sisäisten menettelyjen mukaisesti. Läpinäkyvyys on meille tärkeää, ja haluamme olla alusta loppuun saakka avoimia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Tässä yksityisyys- ja tietosuojakäytännössä kuvataan, miten HiQ kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietojasi. Lisäksi tässä käytännössä kuvataan HiQ:n verkkosivustolta (hiq.se) kerättyjen henkilötietojen käsittelyä ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi. Luethan ajatuksella tietosuojakäytännön läpi, että ymmärrät, miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

HiQ International AB, ruotsalainen yritystunnus 556529-3205 (HiQ), PL 7421, SE-103 91 Tukholma, Ruotsi, on henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjä ja vastuussa siitä, että käsittely suoritetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mitä henkilötietoja HiQ käsittelee?

Vieraillessasi HiQ:n verkkosivustolla voit antaa HiQ:lle tietoja itsestäsi HiQ:n palveluiden käyttämiseksi. Näitä tietoja ovat mm. seuraavat henkilö- ja yhteystiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • ansioluettelo
 • LinkedIn-profiili
 • linkki portfolioon.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

HiQ:n käyttää oikeutettua etuaan oikeusperusteena käsitellessään henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • hoitaakseen pyyntösi tilata lehdistötiedotteita, neljännesvuosikertomuksia ja vuosikertomuksia
 • hoitaakseen HiQ:n konsulttipalveluita koskevan tiedustelusi
 • hallinnoidakseen HiQ:lle lähettämäsi työhakemuksen.

HiQ käyttää suostumustasi oikeusperusteena käsitellessään henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • näyttääkseen personoitua sisältöä verkkosivustollaan
 • parantaakseen verkkosivustoaan.

HiQ tarvitsee henkilötietoja voidakseen tarjota tiettyjä toiminnallisuuksia ja toimittaakseen palveluitaan. Mikäli et anna henkilötietojasi HiQ:lle, HiQ ei pysty täyttämään velvoitteitaan sinulle.

Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä

Tarkoitukset

Oikeusperusteet

Henkilötietoryhmät

Säilytysajat

Tilauksiin liittyvä tiedottaminen

Oikeutettu etu

Sähköposti

Kunnes peruutat tilauksen

Konsultointitiedustelut

Oikeutettu etu

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen vapaa teksti

 2 vuotta

Työhakemusten käsittely

Oikeutettu etu

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, LinkedIn-profiili, ansioluettelo, linkki portfolioon ja mahdollinen vapaa teksti

2 vuotta

 

Pääsy henkilötietoihisi ja henkilötietojen siirtäminen

HiQ voi siirtää tai jakaa henkilötietojasi valituille kolmansille osapuolille, kuten HiQ-konserniyhtiöille ja muille kumppaneille. Tilatessasi lehdistötiedotteita, neljännesvuosikertomuksia ja vuosikertomuksia antamasi tiedot siirretään Cisionille, joka hoitaa näiden postituksen. Työhakemusten osalta annetut tiedot siirretään Hireku Inc:lle (JazzHR), joka tallentaa tiedot. HiQ voi myös siirtää tai jakaa henkilötietojasi EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, mikäli jokin HiQ-konsernin jäsenyhtiöistä tai kumppaneista sijaitsee siellä. Mikäli henkilötietoja siirretään, HiQ toteuttaa kohtuulliset tekniset, organisatoriset ja oikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötiedot pysyvät turvassa, ne siirretään ja niitä käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisäksi henkilötietojen siirrossa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan asianmukaisia turvatoimia. HiQ soveltaa tietoturvaan ISO 27001 ‑standardin mukaisia menettelytapoja.

HiQ voi luovuttaa henkilötietoja eteenpäin myös, mikäli se on tarpeen sovellettavien lakisääteisten tai virallisten vaatimusten täyttämiseksi, HiQ:n oikeudellisten etujen suojaamiseksi tai petosten, turvallisuutta vaarantavien tilanteiden tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä huomion kiinnittämiseksi niihin.

HiQ ei koskaan myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Henkilötietojen säilytysajat

HiQ käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti niin kauan, kuin on välttämätöntä ja tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin tiedot alun perin kerättiin.

Hyväksyessäsi lehdistötiedotteiden, neljännesvuosikertomusten ja vuosikertomusten tilaamisen HiQ käsittelee henkilötietojasi niin kauan, kunnes peruutat tilauksen tai ilmoitat HiQ:lle, että et enää halua vastaanottaa näitä. Voit peruuttaa tilauksen peruutuslinkin kautta, joka löytyy kaikista postituksistamme.

Oikeutettuun etuun perustuvien kerättyjen henkilötietojen säilytysajat on mainittu edellä olevassa taulukossa. Kun HiQ:lla on oikeutettu etu, henkilötietoja tallennetaan ja ne poistetaan, kun säilytysaika päättyy.

Henkilötietojesi suojaaminen

HiQ toteuttaa sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaiset, vaaditut tekniset ja organisatoriset turvatoimet varmistaakseen, että henkilötietosi pysyvät turvassa ja suojatakseen henkilötietosi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, katoamiselta, tuhoamiselta tai tahattomalta vahingoittumiselta. HiQ:n turvamenettelyitä muutetaan teknologian ja organisatoristen toimenpiteiden kehittyessä.

Oikeutesi

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja HiQ käsittelee. Sinulla on myös oikeus tietää, mitä tarkoituksia varten HiQ kerää henkilötietojasi. HiQ oikaisee, anonymisoi, poistaa tai täydentää pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan tietoja, jotka osoittautuvat virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi. Sinulla on oikeus veloituksetta tehdä yksi pyyntö. Kohtuullinen maksu voidaan veloittaa useista tai poikkeuksellisen laajoista pyynnöistä.

Sinulla on oikeus pyytää:

      i.        Pääsyä henkilötietoihisi – Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää rekisteriotetta siitä, kuinka HiQ käsittelee henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada kopio henkilötiedoistasi, joita HiQ käsittelee. Sinulla on oikeus saada rekisteriote tallennetuista henkilötiedoistasi, käsittelyn tarkoituksista ja vastaanottajista, joille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi lähteestä, mikäli tietoja ei ole kerätty sinulta, henkilötietojen odotettu säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit.

     ii.        Henkilötietojesi oikaisemista – Pyynnöstäsi HiQ oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot, joita HiQ käsittelee.

    iii.        Henkilötietojesi poistamista – Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, mikäli tiedot eivät enää ole tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Henkilötietojen poisto-oikeus ei kuitenkaan ole absoluuttinen oikeus, sillä HiQ:lla voi yhä olla lailliset perusteet henkilötietojesi käsittelylle.

    iv.        Käsittelyn rajoittamista – Tämä tarkoittaa, että henkilötietosi merkitään niin, että niitä voi ainoastaan käyttää tiettyihin rajoitettuihin tarkoituksiin. Voit pyytää tietojesi rajoittamista esimerkiksi, jos katsot tietojesi olevan virheellisiä ja olet pyytänyt tietojen oikaisemista. Käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

     v.        Tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen – Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada HiQ:lle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Mikäli vastustat tietojesi käsittelyä, HiQ jatkaa henkilötietojen käsittelyä ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelyyn on olemassa lailliset perusteet, joka syrjäyttävät sinun etusi. HiQ ei siirrä henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Mikäli et ole tyytyväinen tapaan, jolla HiQ käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle tai muulle valvontaviranomaiselle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyä yrityksissä.

Evästeiden käyttö

HiQ käyttää evästeitä personoidakseen ja parantaakseen hiq.se-sivuston käyttäjäkokemusta. Lue lisää siitä, miten tämä toimii, miksi käytämme evästeitä ja miten tämän toiminnon voi ottaa pois päältä, osoitteesta: https://www.hiq.se/fi/cookies/.

Tietosuojakäytännön päivittäminen

HiQ pidättää oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöään ajoittain. HiQ ilmoittaa sinulle muutoksista kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus päättää HiQ:n kanssa solmimasi sopimus, ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Voit päättää sopimuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdpr@hiq.fi. Kirjoita aihekenttään “Sopimuksen päättäminen” ja lisää kuvaus palvelusta, jota sopimus koskee.

HiQ:n yhteystiedot:

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä HiQ:ssa tai mikäli haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn osalta, otathan yhteyttä meihin sähköpostitse tai kirjeitse alla oleviin osoitteisiin.

 

HiQ International AB
PL 4046
SE-102 61 Tukholma
Ruotsi

Sähköposti: gdpr@hiq.fi