TEAM AS A SERVICE

Maximal effektivitet och flexibilitet med agila tvärfuntionella team

Maximal effektivitet och flexibilitet

HiQ har levererat agila team i över 20 år, både i egna lokaler och på plats hos kund. Vår långa erfarenhet gör att vi har metoder, processer och KPI:er på plats dels för att sätta samman väl fungerande agila team, men också för att kunna leverera team som vi snabbt kan rampa upp och ner i storlek och antal med bibehållen leveranskvalitet. Att tillföra och matcha rätt kompetens, vid rätt tidpunkt, till rätt uppdrag är tjänstens absoluta styrka och genom det kan företag komplettera sin egen personal med drivna specialister som tillför spetskompetens och effektivitet vid specifika uppdrag.

Spara managementtid

Det finns många situationer då det lönar sig att ta in ett agilt team. Några faktorer som kan vara avgörande är t.ex. att man som organisation inte vill lägga tid på resurser för att bygga kompetens och teamdynamik. När HiQ levererar team ansvarar vi för de bitarna och som kund slipper du långa resurssättningsprocesser. HiQ ordnar resurser med rätt kompetens snabbt och du kan samtidigt dra fördelar av vår, och våra konsulters, kompetens från olika branscher.
Illustration: Kugghjul i olika färger

Agila Team

För att säkerställa kvaliteten har HiQ alltid ett partnerskap och arbetar tillsammans med kunden med dess kärn-/linjeverksamhet. Kunden berättar vad teamet ska leverera och HiQ använder väl inarbetade processer och metoder som är inbyggda i utvecklingsprocessen för att tillsätta resurser och hantera teamen.

Starta upp agila team

För att komma igång med ett (eller flera) team kör vi alltid ett uppstartsmöte mellan beställare/produktägare och HiQs Service Delivery manager där vi definierar vad teamet ska arbeta med och får en bild av kompetensbehovet. Utifrån det sätter HiQ samman ett team baserat på kompetens, teknik, personlighet och intresse. När teamet är sammansatt kör vi igång direkt med skarp utveckling och en agil coach finns med som stöttning för att säkra upp att teamet fungerar optimalt.

Från 0 till 100 på ett par veckor

Vi vet att det ofta är bråttom när man vill ha in ett team och vi har flera exempel på mycket lyckade uppdrag där vi behövt sätta samman flera team till en kund på bara några veckor.

HiQs Agila Team - alla kompetenser du behöver

HiQ levererar både team på plats hos kund och team som sitter i våra egna lokaler beroende på kundens behov, och ser till att möta eventuella säkerhetskrav. Vår rekommendation är dock att teamen sitter på plats i HiQs lokaler då vi upplever att det fungerar bäst. En anledning till det är att vi då kan korsbefrukta olika team och deras kompetenser mellan varandra.

Våra team är agila tvärfunktionella team och det kan egentligen handla om alla typer av kompetenser och team, allt från designteam till javateam och business development. Hur vi resurssätter teamen beror på vad som skall uppnås av teamen som helhet.

När passar en teamslösning?

I vilka situationer kan man med fördel ta in ett av HiQs team?

Det finns en rad situationer då Teams as a service är en utmärkt lösning. Teams-modellen utnyttjas exempelvis framgångsrikt hos organisationer med:

  • en oförutsedd större ökning av utvecklingsprojekt
  • möjlighet att ta ett nytt kundprojekt
  • satsning på ett nytt teknikområde
  • osäkerhet i marknaden men man vill samtidigt ta vara på de möjligheter som finns
  • en tillfällig topp (på några månader eller kvartal) i ett utvecklingsprojekt
  • behov av en snabb prototyp
  • kapacitetsproblem på grund av höga fluktuationer
Ulrika Muchow Stenström

Kontakta oss

Ulrika Muchow Stenström
HiQ Göteborg