HiQ HEALTHCARE

Förenkla och förbättra människors liv

Historik

HiQ Healthcare fokuserar på att göra skillnad inom vård, hälsa och omsorg – områden som påverkar allas vår vardag, och där teknik och digitalisering skapar stora möjligheter att förenkla och öka tillgängligheten. 

Inom vår domän arbetar många olika professioner – t ex informatiker, utvecklare, projektledare, förvaltningsledare, arkitekter. HiQ Healthcare är en samarbetspartner med specialister som levererar hög kvalitet och kunnande. Vi vill att både kunder och konsulter ska utvecklas och växa tillsammans med HiQ! 
 
Vi har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering av vård- och hälsoområdet och jobbar med flera av Nordens ledande aktörer. Bland våra kunder finns bl a Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Stockholm, Region Jönköping, IneraEssity, Mölnlycke Healthcare, E-hälsomyndigheten och Tunstall Healthcare Group.

TEAM

Erbjudande

DOMÄNKUNSKAP
Ett agilt team är ett agilt team. För ett projekt eller uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn räcker det ofta inte med vilket team som helst - domänspecifika lagar, standarder och terminologier ställer specifika krav på mjukvaruutveckling, systemarkitektur och design. Det krävs sakkunnighet för att tolka, anpassa och använda kraven för att resultateska bli rätt och hålla hög kvalitet. Ett team behöver därför bestå av flera discipliner såsom utvecklare, UX:are, testare och en Scrum Master men kan även ha teammedlemmar såsom informationsarkitekter, kravanalytiker och projektledare med domänkunskap.  

Våra kompetenser inom hälso- och sjukvårdsdomänen innefattar bl a: 
projektledning, medicinsk informatik, tillgänglighetskrav, nationell informationsstruktur. 

Läs mer om vårt generella erbjudande Teams as a Service


INFORMATIK
E-hälsa är en av de mest informationstunga branscher som finns, och all data som flödar i systemen är komplex och inte lätt att ändra eller byta ut. Här behövs det verkligen spetskompetens för att modellera begrepp, information och processer för att säkerställa att rätt information kommer till rätt person och system. Detta är av särskild vikt i dessa tider när vården blir allt mer datadriven. HiQ Healthcare har flera kunniga informationsarkitekter som jobbat länge med e-hälsa. 

 
Våra kompetenser inom informatik innefattar bl a:  
begreppsmodellering, informationsmodellering, processkartläggning, kravanalys, (inter)nationella standarder, klassifikationer och terminologier såsom ICD, SNOMED CT, FHIR, openEHR, HL7, KVÅ m.m. 

TEKNIK
Vi kan backendfrontend och integrationer, men tekniken är väl densamma oavsett bransch, eller? Till viss del - ja, men vården har många specifika krav och lösningar gällande informationsöverföring (t ex nationella tjänsteplattformen), autentisering (t ex SITHS för vårdpersonal) och integrationer där många olika system och digitala tjänster (t ex labb, journalsystem, apotek, kvalitetsregister) ska samverka. HiQ har stor erfarenhet att lösa dessa utmaningar - från apputveckling för sårbehandling till informationsförsörjning på nationell nivå. 

Våra kompetenser inom utveckling för hälso- och sjukvårdsdomänen innefattar bl a: 
systemutveckling, teknikplattformar, systemarkitektur, mjukvarudesign, processledning, test, agila metoder, integrationer m.m. 

LEDNING & FÖRVALTNING

HiQ jobbar inte bara med team utan kan också hjälpa till med olika ledningsuppdrag. Vi har förvaltningsledare, projektledare och Scrum Masters som hjälper våra kunder med att leda förändringsarbete, utvecklingsteam eller förvalta objekt 

Våra kompetenser inom ledning och förvaltning innefattar bl a:  
projektledning, processledning, verksamhetsutveckling, agilt ledarskap, scrum, förvaltningsledning och SAFe.

KONTAKTA OSS

Vi kan healthcare

Vi har kunskapen för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder och anpassar oss alltid efter det unika behov som finns.  Vi är ständigt på jakt efter nya talanger som kan joina vårt team, hos oss på HiQ får du chans att jobba med roliga kunder och projekt samtidigt som vi gör skillnad. Kontakta oss för mer information eller sök jobb här!

Anil Ekimler

Kontakta oss

Anil Ekimler
Consultant Manager Healthcare & Healthtech
HiQ
076-248 15 31