TILLGÄNGLIGHET

Förenkla och förbättra människors liv

VÅRT UPPDRAG

Tillgängligt för alla

Vårt uppdrag är att göra saker bättre – någonting som förenklar och förbättrar människors liv. För när det kommer till kritan, är det människor som betyder något. IT är bara ett fantastiskt verktyg.

Webinar: HiQs Malin Hammarberg berättar om tillgänglighet

Fyll i dina uppgifter och ladda ner whitepaper om Digital tillgänglighet (pdf)

Tillgänglighet innebär att skapa förutsättningar för att alla oavsett förmåga skall kunna ta till sig, förstå och använda information på en webbplats, tjänst eller app. När din digitala tjänst och information är tillgänglig, kan fler personer använda det effektivt i flera situationer. Ni får fler nöjda användare. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Illustration som beskriver olika typer av funktionsnedsättning; Där de som bara har en arm (permanent), har en handledsskada (temporärt) eller bär en baby på ena armen (situation) alla har samma typ av behov.

Enligt Folkhälsomyndigheten lever 22% med en funktionsnedsättning i Sverige. Men vem som helst kan ha svårt att använda en tjänst eller ha problem att komma åt den vid olika tidpunkter. Vi har lätt att associera åtkomstproblem med permanenta funktionsnedsättningar. Men en tillgänglig och inkluderande lösning underlättar för de som har en tillfällig eller en situationsanpassad nedsättning. Till exempel kan en enhet som är utformad för en person som har en arm användas lika effektivt av en person med en tillfällig handledsskada eller en ny förälder som håller ett spädbarn. Olika människor gynnas, och genom att designa för någon med permanent funktionsnedsättning kan någon med en situationell begränsning också dra nytta.

Var ska man starta

God design och tillgängligt innehåll är lika viktig för tillgängligheten som den tekniska koden. Med innehåll avses generellt informationen som text, bilder, filmer och ljud. Öka medvetenheten och kunskapen på ditt företag. Sätt tillgänglighet på agendan och få med design-, utvecklings- och innehållsskapare på banan.
Gör en minianalys av nuläget på eran digitala information och tjänster och upptäck vilka tillgänglighetsproblem ni har. Digital information och tjänster ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara, begriplig och robusta. Börja med de vanligaste tillgänglighetsproblemen.

 1. Skriv på enkel svenska. Alla dina användare, oavsett variation, måste förstå dina texter. Se till att alla sidor är skrivna på klarspråk.
 2. Använd bra kontraster . Både på texter och grafiska element som tex knappar eller ikoner. Underlättar både för personer med synnedsättningar och äldre men även de med solljus på mobilen. Oavsett vad så blir det plötsligt svårt att se den där ljusa texten på den ljusgrå bakgrunden. Följ riktlinjerna för kontraster.
 3. Erbjud alternativ till bilder video och podcast. Alternativa texter till bilder och filmer gör att synskadade kan ta till sig informationen men även personer med dålig uppkoppling när bilder inte laddas eller filmer bara buffrar. Och om filmer är textade och har en berättar röst underlättar det för alla. 85 % av alla filmer på sociala medier ses utan ljud.
 4. Skriv informativa länkar och se till att de går att urskilja. ”Kontakta oss” är en mycket tydligare länk än ”Klicka här”. Att skriva länkar som är tydliga även ur sitt sammanhang gynnar många både de som använder skärmläsare och de som snabbt vill skanna sidan och hitta rätt länk. Men det är lika viktigt att förstå att den där texten, som ser precis likadan ut som texten bredvid, är en länk. Läs upp länken, går det att förstå vart den går? – Då är det en bra länk! Och markera länkar så de sticker ut med fet stil, understreck eller ikon.
 5. Skriv tydliga etiketter till fält och knappar. Att förlita sig på placeholder som fältetikett är ett av de största misstagen, när man utformar ett formulär. Placeholder texter har ofta både dåliga kontraster och när man klickar i fältet försvinner dem. Det gör det svårt för synsvaga, äldre, personer med dåligt korttidsminne eller koncentration och dessutom ser fälten helt tomma ut för skärmläsare.

Vårt arbetssätt

På HiQ gör vi skillnad genom att tänka annorlunda och göra annorlunda. Vi arbetar användarcentrerat, vilket innebär att vi sätter användarnas behov i fokus under hela processen. Det användardrivna arbetssättet är av avgörande vikt för att förbättra upplevelsen och tillgängligheten av produkter. Vi jobbar agilt och har täta avstämningar med kunden under projektets gång.

Process steg A) Utmaning - Analysera nuläge

A)  ANALYSERA

Vår analys belyser styrkor och svagheter på er digitala tjänst utifrån tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

 

Process steg B, definiera åtgärder -> Insikter

B) DEFINIERA

Tillsammans med er definierar vi en åtgärdsplan utifrån de problem som upptäckts.

Process steg C, ta vara på insikter och utveckla

C) UTVECKLA

Vi prioriterar fram tillsammans med er vad som ska utvecklas av design och teknik.

Process steg D, kvalitetsgranskning och leverans av lösning

D)  LEVERERA

Resultatet kvalitetsgranskas och levereras redo för tillgängligt innehåll.

Vad blir resultatet

 1. Undviker diskriminering och juridiska klagomål
 2. Når en bredare publik och ökar antalet nöjda besökare och försäjningssiffror 
 3. Bygger positiv PR, många vill stödja företag som delar deras övertgelse, ideal och värderingar
 4. Förbättrar sökoptimeringen (SEO) med bättre prioriterat och kodat innehåll
 5. Ökar användbarheten, tillgänglighet handlar om att sätta människan först
 6. Ger bättre kodkvalitet. Tillgänglig kod har en mängd fördelar, inklusive bättre användargränssnitt, färre buggar och snabbare laddningstider
KONTAKTA OSS

Vi kan tillgänglighet

Vi har kunskapen för att skapa inkluderande och tillgängliga lösningar, det behöver inte vara en skrämmande uppgift. Vi har jobbat både med offentliga och privata kunder och projekt, där HiQ på olika sätt gjort skillnad. Vi anpassar vår lösning till ert unika behov. Vi har certifiering på högsta nivå av branchorganisationen IAAP.

Fyll i dina uppgifter och ladda ner whitepaper (pdf)

Jessica Söderbäck

Kontakta oss

Jessica Söderbäck
HiQ Göteborg

 

+46 (0) 708 490 470