DESIGN SPRINT

Från idé till validerad prototyp

PÅ FEM DAGAR

Från idé till validerad prototyp

Modern och agil tjänsteutveckling handlar om att tidigt och snabbt testa sina idéer mot riktiga användare innan man sätter igång utvecklingen. En Designsprint är ett extremt effektivt sätt att snabbt skapa en gemensam syn och hitta kreativa lösningar kring specifika utmaningar i utvecklingen av produkter och tjänster. Det är också en metod som med fördel kan används för Innovation Planning Sprints i SAFe.

På bara 5 dagar tar vi dig från idé till en validerad prototyp. Du får:

 • En tydlig och förankrad definition av problemställningen
 • Ett verifierat lösningskoncept
 • En prototyp som är testad av riktiga användare
 • En tydlig plan för nästa steg och implementationsfas

HiQ har genomfört ett antal Designsprintar på företag som Husqvarna, SVT, Assa Abloy, Orkla Foods, Ystads kommun, Scania och flera andra globala företag där man oftast inte kan samla alla i ett och samma rum.

Illustration: Flödesschema beskrivande en designsprint på fem dagar; map, sketch, decide, prototype, test

För att få kreativt arbete att fungera på distans krävs noggranna förberedelser, bra verktyg och tydlig styrning. Såhär gör vi:

 • Gemensamt idé- och planeringsmöte veckan före Designsprinten
 • Säkerställ fullt engagemang och fokus från alla deltagare
 • Digitala samarbetsverktyg
 • En mycket erfaren designsprintledare
 • Time Boxing och ett detaljerat körschema
 • Diskussion, övningar och presentationer tydligt separerade 
 • Mailpauser
 • Växla mellan online (grupp) och offline (individuellt)