CYBERSECURITY

Säkra ert företag med en strategisk cybersäkerhetspartner

Varför cybersecurity?

I takt med en allt ökande digitalisering i samhället, på lokala och globala marknader, blir det viktigare än någonsin för företag och organisationer att skydda sig mot cyberhot. De senaste åren har cybersäkerhet utvecklats till att bli ett affärskritiskt område, som återkommande syns i nyhetsrapportering om större incidenter. Ett kontinuerligt och proaktivt strategiskt arbete med cybersäkerhet stärker ett företags motståndskraft mot cyberhot, skapar en god beredskap för incidenthantering och skapar en konkurrensfördel på marknaden.

Med internationell konkurrens och en global marknad kommer stora möjligheter, men även flera risker. Företag med ursprung på en nationell marknad ligger många gånger långt efter den internationella nivån av cybersäkerhetskrav, trots att de ofta verkar i en internationell miljö. Leverantörskedjan och tredje-partstjänster är sällan exklusivt samlade inom landsgränserna. De flesta företag behöver därför en global cybersäkerhetsstrategi, ett cybersecurity-program med state-of-the-art-funktioner och en kapacitet som är såväl konkurrenskraftig som effektiv internationellt.

HiQ <3 Cybersecurity

För att uppnå en adekvat cybersäkerhetsnivå och god cyberhygien, behöver företag oavsett mognad och bransch bli mer motståndskraftiga i sin affärsstrategi. Cybersäkerhet är ett affärskritiskt område som måste adresseras på alla nivåer av ett företag då säkerhet involverar alla led från utveckling, produktion, sälj- och marknad till stödfunktioner. Kunskaps- och brist på cyberstrategi för att bemöta cyberhotens ständiga utveckling, är en stor risk för alla företag, och behovet av denna kunskap växer för varje dag.

HiQ Cybersecurity är er strategiska och självklara partner inom cybersäkerhetsområdet. Vår expertis hjälper ert företag att hantera hoten och erbjuder er marknadens främsta lösningar på utmaningarna. Vi ligger i den absoluta framkanten inom cybersäkerhet och kan hjälpa våra kunder med ett holistiskt perspektiv i alla skeden och på alla nivåer. Från cybersäkerhetsanalys, till strategi och styrning, beredskap, djupförsvar och regelefterlevnad. Vi har team att erbjuda inom en lång rad av kompetenser. Vi anpassar vårt erbjudande efter våra kunders behov och hanterar allt från enstaka projekt till helhetslösningar med skräddarsydda team inom cybersäkerhet.

Erbjudande

CYBERSTRATEGI
Vi hjälper er med strategi och arkitektur inom bland annat att säkra information, molntjänster, operationell teknik, IoT och digitalisering. Vi har erfarenhet av säker produktutveckling och utveckling av produkter och tjänster på ett säkert sätt.

CYBERFÖRSVAR
Att kunna vara beredd och försvara sin verksamhet vid IT-attacker samt känna till sina risker och sårbarheter i förväg är kritiskt inom cyberförsvar. Vi hjälper er med hela spektret; offensiv- och defensiv säkerhet, hotanalys, motåtgärder, träning, m.m. är bara några av de tjänster vi kan erbjuda er.

CYBERBEREDSKAP
Varje företag har sina egna utmaningar, men med en mätbar motståndskraft och beredskap skapas förmågan att förutse, motstå, återhämta sig från och anpassa sig till ogynnsamma förhållanden, påfrestningar, attacker eller kompromettering av system som använder eller är understödda av cyberresurser. Vi finns här för att hjälpa er både med att analysera var riskerna finns, definiera tydliga mål och med att implementera de åtgärder och kontroller som krävs för att säkerställa en stabil motståndskraft och beredskap.

STYRNING, RISK & EFTERLEVNAD
Lagar, regelverk och standarder utvecklas och ändras hela tiden. Vi håller oss alltid välinformerade och uppdaterade om de senaste ramverken, redo att hjälpa er med riskhantering, digitala policys samt regulativ efterlevnad. Våra experter kan stötta upp med en stabil och pålitlig styrning över tid med CISO/CSO/CRO som tjänst.

 

Team as a Service

HiQ erbjuder kompetenta och motiverade team med internationell erfarenhet, och kapacitet att leverera i alla dimensioner av cybersäkerhet. Med HiQ som er strategiska cyberaffärspartner åtnjuter ni fördelen av att ha ett expertteam på plats som kan tackla alla utmaningar utan att tappa den strategiska överblicken.

KONTAKTA OSS

Vi kan cybersecurity

Vi har kunskapen för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder och anpassar oss alltid efter det unika behov som finns. Behöver ni en strategisk partner som ligger i framkant inom cybersäkerhet? Kontakta oss för mer information!
cybersecurity@hiq.se 

Bli en av oss
Vi är alltid på jakt efter dagens och morgondagens främsta cybersäkerhetstalanger. Är du intresserad av att bli en del av oss så skicka in en spontanansökan direkt.

Per-Olov Humla

Kontakta oss

Per-Olov Humla
Head of Cyber Security
HiQ
076-880 06 01
08-588 90 000