VÅRT ERBJUDANDE

Our dealings are complex, our duty is simplicity

Ett erbjudande från start till mål

Vi hjälper våra kunder hela vägen från idé till genomförande. Oavsett om det handlar om att flyga stridsflygplan utan att lämna marken. Köra långtradare utan chaufför. Betala utan pengar. Beställa mat med LEGO. Styra en gruvmaskin som jobbar 1 365 meter under dig. Hitta senaste informationen om vad som händer i kommun. Eller bara snabbare integrationer, 5G, AL, ML, AM och en massa andra akronymer. Vi löser dina utmaningar vad de än är.

Vi delar in våra kompetenser i fyra områden:
Tech, IT, System Integration och Digital Services.


TECH

R&D Partnerships

Med det tekniska kunnandet i vårt DNA och en djup förståelse kring verksamhetskritisk mjukvaruutveckling hjälper vi våra kunder att dra nytta av teknikutvecklingens möjligheter och att hantera utmaningarna i vår omvärld.

Våra kompetenser innefattar 
• Systemutveckling • test • inbyggda system • teknikplattformar • utbildning och training  • systemarkitektur  • kravhantering  • mjukvarudesign  • projektledning  • SCRUM  • processledning  • testsystem för industriapplikationer med HiMACS  • produkt till tjänst • träningssimulatorer • autonom fordonsteknik  

Läs mer om


INFORMATION TECHNOLOGY

IT-system, application management & DevOps

Molntjänster och säkerhet blir viktigare och viktigare i allas vardag. Nu kan allt kopplas ihop i molnet – bilar, fordonståg, aktiva säkerhetssystem, IoT-lösningar, infotainment, alla datorns applikationer och förstås alla mobiler.

Våra kompetenser innefattar
• Mjukvaruutveckling  • Technical Due Diligence  • Quality Audits & Assessments  • arkitektur  • API management  • molnstrategier och deployment  • microservices  • application management AM • testautomatisering  • Continuous Integration CI  • SaaS (DigiPub)  • Service Desk & 24/7-support  • säkerhetsaudits

Läs mer om


SYSTEM INTEGRATION

Integration Platforms

Mer än hälften av alla organisationer upplever att integrering av olika systemlösningar är ett av de största hindren för utveckling och framgång. Därför satsar vi hårt just på systemintegrationstjänster och FRENDS – vår Enterprise Integration Platform as a Service (eiPaaS) – en prisvärd och flexibel programvara som kopplar samman system som annars är separata för att få en enhetlig lösning.

Våra kompetenser innefattar:
• Integrationsplattformar, • Process Automation (RPA), • BPA Processes, • API management, • molnintegrationer, • ground integrations, • övervakning och • Automated Alerts

Läs mer om


DIGITAL SERVICES

Business, Service & Digital Design

Vår breda kompetens inom allt digitalt sträcker sig även in i alla former av design och kommunikation. Appar, webbar, affärsutveckling, innovationsprocesser, designsprints och kommunikation – vi erbjuder helt enkelt allt för att förflytta varumärken, produkter och tjänster.

Våra kompetenser innefattar

Apps, webs, Frontend & Mobility
• Webbutveckling  • CMS  • apputveckling  • Mobile Fast  • VR/AR  • UI/UX  • CMS licences  • Full software life-cycle support incl regression testing  • Accessability (WCAG)  • testutveckling  • Agile  • Back-end development  • Business Analysts  • E-handelslösningar  • 3D-moddelering & animation  • Digi-fysiska upplevelser

Innovation & Concept Development
• AI  • Machine Learning  • Design Sprints  • Prototyping  • UX-design  • Business Model Canvas  • Strategi  • Industry 4.0  • Business & Service Design  • User Study  • Concept Creation

Digital Services, Marketing Technology, Communications & Design
• SEO/SEM  • marknadsföringskampanjer • Social Media • Data Driven Marketing  • Web Analytics  • Campaign frameworks  • Project Management  • Branding, Analogue Production  • Copywriting  • Art Direction

Läs mer om