SLÄPP RATTEN OCH KOPPLA AV

Smarta idéer för framtidens bilar

SAMMANFATTNING

Inte längre bara en bil

Fordonsbranschen står inte stilla. Utvecklingen går just nu snabbare än någonsin. Den senaste generationens fordon ingår idag i ett stort ekosystem där de olika komponenterna kommunicerar med varandra. Digitaliseringen gör det också möjligt att utveckla helt nya erbjudanden och tjänster. Ett fordon som bilen är inte längre enbart ett färdmedel, utan en hel tjänsteplattform.

HiQ är en stark och erfaren aktör i fordonsindustrin. Samarbetet med Volvo Cars startade redan 1998. Idag levererar vi spetskompetens inom teknik för att driva miljöförbättring och utveckla aktiva säkerhetsfunktioner. Samtidigt agerar vi partner inom innovation genom konceptutveckling i projekt inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Ett fokusområde för HiQ är Autonomous Drive, det vill säga autonoma, självkörande fordon.

Vi är involverade i världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning. Ett unikt forskningsprojekt och samarbete där tre av HiQs kärnområden; aktiv säkerhet, infotainment och uppkopplade fordon för första gången möts i samma utvecklingsprojekt.

"Vi har lång erfarenhet av fordons­industrin och är idag en viktig innovations­partner till branschen."

Patrik Sahlsten, HiQ

STRATEGI & UTVECKLING

Bilen i mobilen

Idag jobbar HiQ med konceptutveckling i Norden och även i Kalifornien, eftersom fordonsindustrin blir allt mer uppkopplad. Då ökar influenserna från Silicon Valley. Från att ha levererat teknisk spetskompetens vid specifika punktinsatser tar vi idag ett större ansvar hela vägen, från idékoncept till färdig leverans och blir då en innovationspartner.

Ett exempel på detta är utvecklingen av tjänsten Volvo In-Car Delivery. Här jobbade HiQ med utvecklingen av pilotversionen, som presenterades tillsammans med Volvo och Ericsson i Barcelona, hösten 2014. Efter ett fantastiskt mottagande och stor medial uppmärksamhet påbörjades fullskalig utveckling av tjänsten.

Med Volvo In-Car Delivery får postbudet som ska leverera ett paket tillgång till att låsa upp bilens bagagelucka under ett begränsat tidsfönster. Tjänsten är ett exempel på smart innovation som förenklar för bilägaren såväl som för säljaren och budfirman. Idag ingår Volvo In-Car Delivery som ett attraktivt tillval i Volvos tjänsteutbud.

RESULTAT

Innovation för en enklare framtid

Fram till idag har bilar och fordon varit en stor del av människors liv. I framtiden kommer de spela en ännu viktigare roll och samtidigt interagera med våra samhällen. HiQ har i dag omkring 300 specialister inom produktutveckling med fokus på Automotive. Under de senaste tjugo åren, i samarbete med ett antal globala fordonstillverkare och systemleverantörer, har vi tagit en ledande position på marknaden.  

Förutom kundprojekt med fokus på aktiv säkerhet och uppkopplade fordon har HiQ aktivt bidragit i olika forskningsprojekt såsom ”Non-Hit Car & Truck” och ”Virtual Prototyping and Assessment by Simulation”. Innovation som förenklar och skapar en tryggare och bättre vardag för människor.

Jerker Lindstén

Kontakta oss

Jerker Lindstén
Country Manager / Senior Vice President (VP)
HiQ Sverige
076-880 06 00