VÅRDEN I SIFFROR

Ett stöd för svensk hälso- och sjukvårds kvalitets- och förbättringsarbete

Utmaning

Vårdgivarna har behov av information för att kunna förbättra vården. I Sverige är vi generellt duktiga på att samla information från vården, men historiskt mindre bra på att få ut relevant information för förbättringsarbete. Hur kan informationen göras mer lättillgänglig?

Uppdrag

Hjälpa Sveriges Kommuner och Regioner att utveckla och förvalta en lättillgänglig tjänst där all vård- och hälsostatistik finns samlad. Användbarhet och säkerhet är högprioriterat.

Lösning

HiQ har vidareutvecklat och förvaltar Vården i Siffror för Sveriges kommuner och regioner. Vården i Siffror syftar till att samla in data från olika källor för att skapa underlag för bra rapporter och analyser, samt för att kunna göra uppföljningar och förbättra svensk sjukvård. Landstingsledningar och analytiker är de primära informations-konsumenterna och de når mätningar, resultat och information via en webbapplikation. Lösningen är byggd på AWS och ger även ett stöd för den offentliga debatten om hälso- och sjukvården. 

Resultat

Den digitala tjänsten Vården i siffror är kopplad till data för samtliga landsting, 81 sjukhus och 1486 vårdenheter. Totalt 47 olika register är knutna till Vården i Siffror, plus 400 indikatorer från vården idag. Det finns även en öppen del där invånare kan ta del av vårdinformationen. Via tjänsten går det också att jämföra uppgifter mellan de olika landstingen, regionerna och vårdenheterna. 

HiQ och framtidens sjukvård

Att utveckla Vården i Siffror är en viktig del av HiQs arbete med att göra skillnad inom vård, hälsa och omsorg – områden som påverkar allas vår vardag, och där tekniken skapar stora möjligheter att förenkla och öka tillgängligheten. Dagens 15 miljoner läkarbesök förväntas öka till 22 miljoner de kommande åren, vilket inte går att hantera utan en kraftig digital transformation. HiQ är därför en ledande aktör inom framtidens sjukvård och det vi kallar e-hälsa.

Sara Widman Börjesson

Kontakta oss

Sara Widman Börjesson
HiQ Stockholm
+46 (0) 70 420 00 74