ETT TRYGGARE LIV PÅ FLYKT

Ny teknik hjälper UNHCR och människor som flyr krig

Utmaning

UNHCR, FN:s flyktingorgan, skyddar och hjälper människor som är på flykt. För att verksamheten ska kunna fortsätta är UNHCR beroende av donationer från privatpersoner. Det allra bästa är om donatorn även blir kontinuerlig månadsgivare. Strategin för att attrahera nya månadsgivare var länge att ringa upp och informera per telefon. Den nya månadsgivaren var sedan tvungen att fylla i en blankett som skickades hem. Tyvärr blev många blanketter liggandes i hemmen, och UNHCR tappade två tredjedelar av potentiella månadsgivare som visat intresse per telefon.

Visste du?

Applikationen har lett till att 98% av samtalen leder till nya månadsgivare.

Uppdrag

HiQ fick uppdraget att hjälpa UNHCR att utveckla en ny lösning som förenklar processen att bli månadsgivare. I uppdraget ingick även att ta fram en smartare lösning för UNHCR:s värvningspersonal ute på stan, där de använde pärmar, papper och penna i arbetet.

Lösning

HiQ utvecklade en ny applikation som gör det möjligt för UNHCR att spela in ett muntligt avtal med månadsgivaren per telefon. Under samtalet kan personen direkt registreras som månadsgivare via autogiro. Den nya applikationen hjälper också till att samla in statistik kring samtalen som sedan kan användas i förbättringsarbeten för kommande värvningskampanjer.

Resultat

Idag leder 98 procent av UNHCR:s samtal till nya månadsgivare, jämfört med den tidigare lösningen där de tappade två tredjedelar i blankettprocessen. I samarbetet hjälpte vi även UNCHR att digitalisera värvningsarbetet som sker på stan. Istället för utskrivna blanketter och pärmar har idag samtliga värvare utrustats med digitala läsplattor som snabbt och effektivt kan hämta aktuellt material från flyktingkatastrofer. En effektivare värvningsprocess som sparar tid och miljö. Och gör att fler människor på flykt får hjälp.

Mikael Teng

Kontakta oss

Mikael Teng
Business Inquiries // COC
HiQ International
070-420 00 59