ALLA HAR RÄTT TILL NYHETER

Tidning för alla förenklar nyhetsläsningen

Utmaning

För de flesta av oss är det självklart att använda våra digitala hjälpmedel för att få information och nyheter. Men det finns en stor grupp människor med svårigheter att läsa och att ta till sig informationen i det snabba nyhetsflödet. Bara i Sverige finns det över 100 000 personer där synskador påverkar läsförmågan negativt. Dövblinda människor och de som lider av dyslexi innefattas också i gruppen

Uppdrag

Ta fram en lösning som gör det enklare för personer med olika typ av funktionsnedsättningar att ta till sig nyheter på nätet.

Visste du?

Den mobila lösningen Resledaren är också utvecklad av HiQ, och förenklar resandet för personer med kognitiv funktions­nedsättning.

Lösning

Med stöd från Post- och Telestyrelsens innovationstävling Nåbar för alla initierade HiQ projektet Tidning för alla. Tjänsten utvecklades av HiQ och förenklar nyhetsupplevelsen för människor med läsnedsättning. Tidning för alla läser av nyhetssajterna i realtid och presenterar innehållet – fritt från bilder, reklam och kringinformation – på en webbplats som är anpassad för tillgänglighet. Webbplatsen har stöd för hjälpmedel som skärmläsare, punktskriftsdisplayer och förstoringsprogram som hjälper användaren att ta in informationen.

Resultat

Tidning för alla var ett av de vinnande projekten i Post- och Telestyrelsens tävling. I nuläget är Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet kopplade till tjänsten. Framöver kan fler tidningar tillkomma. Tidning för alla är också tekniskt förberedd för att kunnas utökas med utländska nyhetssajter, oavsett språk. Ett lyckat exempel där tekniken kan förenkla och inkludera fler människor i samhället.

TILLGÄNGLIGHET

Förenkla och förbättra med hjälp av teknik

Med digitalisering kommer enorma möjligheter att förenkla livet för miljontals människor med funktionsvariationer, runt om i världen. HiQ har varit engagerade i många sådana projekt genom åren, till exempel Facebook  för dövblinda och förenklat redande genom lösningar som Resledaren och Tågprator. Att förenkla har alltid legat högt upp på vår agenda. I den här typen av arbete blir man alltid utmanad på olika sätt, och det är en utmaning vi älskar. Det finns fortfarande massor att göra på området tillgänglighet och med hjälp av teknik fortsätter vi att förenkla och förbättra människors liv.

Anders Rådell

Kontakta oss

Anders Rådell
Stockholm
08-588 90 000