FRÅN DELAYED
TILL ON TIME

Digitala scheman förenklar SAS & Finnairs arbetsdag

Utmaningen

Försenade och inställda flyg är inte bara ett stort problem för resenären. Det drabbar även flygbolaget och dess anställda. Snabbt måste ett stort antal scheman planeras om och ny personal ska hittas. Dessutom måste nya lösningar för övernattning och transfer synkas mot personalen som drabbats. Ju snabbare, desto enklare för alla parter.

Uppdrag

HiQ ansvarar för löpande applikationsförvaltning och nyutveckling av flygbolagen SAS och Finnairs Crew Management System (CMS). Ett CMS styr bland annat schemaläggning av arbetstider och sköter regler för övernattning, transfer, visum och hur personalen ska äta när de jobbar. I uppdraget ingår dygnet-runt-support och löpande förbättringsarbeten för att optimera systemet.

Visste du?

Från november 2015 till oktober 2016 flög SAS i snitt 1000 flygningar per dygn.

Lösning

Arbetsorganisationen består av totalt 27 personer som delar på ansvaret för applikationsförvaltning, utveckling och användarsupport. HiQ fungerar även som en viktig samordnande partner mellan förvaltaren, flygbolaget, driftleverantör och systemleverantör.

Resultat

För många år sedan sköttes schemaläggning och planering manuellt hos flygbolagen. Ett arbete som tog mycket tid och resurser. Idag finns istället ett digitalt crew management system, som förenklar planeringsarbetet på många punkter. Med ett optimerat CMS-system kan flygbolagen frigöra tid för att lösa passagerarnas förseningar så snabbt som möjligt.
Magnus Jonsson

Kontakta oss

Magnus Jonsson
HiQ Göteborg
+46 (0)734 481 502