OPERAN FÖR ALLA

Ny app gör opera tillgänglig för fler

Resultat

HiQ har tillsammans med Operan utvecklat en lösning som gör opera tillgänglig för fler.
Med en app får man via hörlurarna till telefonen föreställningens text översatt och uppläst. Det går även att välja ett kommentatorsspår där föreställningen till och med syntolkas. Den digitala lösningen är diskret och enkel att använda för alla – inte bara för de med synnedsättning eller till exempel dyslexi. Lösningen öppnar helt enkelt operan för en bredare publik.

Uppdrag

I Kungliga Operans uppdrag ingår att nå en så stor och bred publik som möjligt. Inom ramen för detta arbete ingår att ständigt nå nya målgrupper och göra liveframträdandet tillgängligt för fler.

– Operan är för alla, den är en del av vårt kulturella arv. Vårt uppdrag är att öppna dörrarna till oss, och vi måste öppna dem på vid gavel. Digitaliseringen ger oss fler vägar att välkomna människorna än nånsin förr. Appen är ett mycket bra verktyg för att göra Operan mer tillgänglig för alla, säger Louise Stehn, försäljningschef på Operan.

Digitaliseringen ger oss fler vägar att välkomna människorna än nånsin förr. Appen är ett mycket bra verktyg för att göra Operan mer tillgänglig för alla.

Louise Stehn, Försäljningschef på Kungliga Operan 

Lösning

HiQ och Kungliga Operan har utvecklat en app där man via hörlurarna till telefonen får föreställningens text översatt och uppläst. Det går även att välja ett kommentatorsspår där föreställningen till och med syntolkas. Lanseringen skedde i september 2017 under en föreställning av Leoš Janáčeks känsloladdade opera Jenůfa.

Den digitala lösningen är diskret och enkel att använda för alla – inte bara för de med synnedsättning eller till exempel dyslexi. Lösningen gör helt enkelt opera mer tillgängligt för alla.

Mikael Teng

Kontakta oss

Mikael Teng
Business Inquiries // COC
HiQ International
070-420 00 59