LOJALARE KUNDER ÅT CIRCLE K

HiQ bygger ny europeisk lojalitetsportal

Resultat

HiQ har tillsammans med Circle K skapat en helt ny och flexibel lojalitetsportal för den europeiska marknaden. Lösningen bygger på modern webbteknik, är skalbar och erbjuder stöd för ny funktionalitet och uppdateringar framåt.

"HiQ har bidragit med spets­kompetens och innovations­kraft, tillsammans har vi skapat lösningar som definitivt gör att vi hamnar i framkant inom vår bransch i Norden."

Charlotte Pedersen, Director Digital Development på Circle K

Uppdrag

När Circle K behövde bygga en helt ny lojalitetsportal för att förbättra upplevelsen för sina kunder fick HiQ ansvaret för projektledning, utveckling och test. Kravet var att skapa en modern, flexibel och skalbar lösning som skulle komplettera den nya mobilapplikationen.

Lösning

Circle K, med sina över 2000 drivmedelsstationer i Europa, utvecklar hela tiden sitt kunderbjudande med nytänkande från sin globala verksamhet i kombination med det som kunderna efterfrågar lokalt. En avgörande faktor för att lyckas skapa en aktiv kunddialog med samtliga av sina viktiga kunder är att använda de möjligheter som digitaliseringen för med sig. HiQ har ansvarat för projektledning, utveckling och test, i nära samarbete med Circle K.

"HiQs team har bidragit med expertis i området och jobbat väldigt bra tillsammans med både Circle K:s utvecklings­team och våra övriga samarbets­partners. Konsulterna från HiQ är lösnings­orienterade och engagerade."

Jes Koesgaard, Senior Director, Loyalty & B2C Cards på Circle K

Lösningen bygger på modern teknik och lojalitetsprogrammet finns tillgänglig för konsumenter både via webben och som mobilapp för både Android och iOS. 
Plattformen lanserades under hösten 2017 i Norge, Danmark och Sverige. Därefter har den även lanserats i Estland, Lettland, Polen och Litauen.

Charlotte Wettermo

Kontakta oss

Charlotte Wettermo
HiQ Stockholm
0704-200 086