TILL HAVS
24/7/365

Nytt övervaknings­­system förenklar för Kustbevakningen

Utmaning

Dygnet runt, året om, finns Kustbevakningen på plats längs hela Sveriges kust för att övervaka trafiken till havs, rädda och hjälpa människor samt motverka brott. För att utföra sitt jobb och samordna insatser använder de Sjöbasis, ett övervakningssystem som presenterar information om all sjötrafik och ger stöd för avancerade analyser, till exempel inför olika räddningsinsatser. Informationen kan användas av alla svenska civila myndigheter men också i samarbete med myndigheter i andra länder. När HiQ fick uppdraget saknade dock Sjöbasis flera funktioner som skulle göra arbetet för Kustbevakningen enklare.

Uppdrag

I samband med att HiQ fick uppdraget att underhålla och utveckla Sjöbasis tog myndigheten ett beslut om att utveckla Sjöbasis generation 2. Det nya övervakningssystemet skulle dra nytta av den senaste tekniska utvecklingen och förenkla Kustbevakningens viktiga arbete. Både till sjöss och i luften.

Visste du?

HiQ har tillsammans med Kust­bevakningen och Sics driftsatt en AI-modul till Sjöbasis som varnar när ett fartyg uppträder onormalt. AI-modulen är till hjälp för lednings­centralen som ofta måste övervaka rörelserna hos flera tusen fartyg samtidigt.

Lösning

Sjöbasis generation 2 har nu sjösatts. Från en rad olika källor samlar systemet in information om fartygens positioner, men också andra uppgifter som väderläge och geografiska data. Hela tiden bearbetas stora informationsmängder och presenteras i ett nytt dynamiskt användargränssnitt. Just användarvänligheten är viktig. Att minimera behovet av en manual, trots systemets komplexa funktioner för exempelvis analyser, har varit ett av flera viktiga mål.

Resultat

Under utvecklingsfasen har Sjöbasis generation 2 använts parallellt med Sjöbasis generation 1. Testpersoner har kontinuerligt anslutit sig till den nya generationen och gett löpande feedback. Under hösten 2016 var det fler användare i det nya systemet och driftsättningen skedde enligt plan den 17 januari 2017. Användarna är mycket nöjda med systemets snabbhet och möjligheten att enklare använda Sjöbasis av Kustbevakningens olika enheter både långt ute till havs och uppe i luften. Systemet förenklar även för ledningscentralen som snabbare kan få överblick över en incident och lättare styra en insats.

Anders Linse

Kontakta oss

Anders Linse
HiQ Karlskrona
+46 (0) 76 880 08 03