FRÅN 11 000
TILL 800

Färre webbsidor gjorde kungälv.se ännu enklare

Utmaning

Ny teknik förändrar människors sätt att söka information. Det ställer krav på både företag – och på kommuner. En modern kommunal webbplats ska inte bara kunna svara på olika frågor som invånarna kan tänkas ha, utan måste dessutom locka nya företag och människor att intressera sig för kommunen.

Uppdrag

Kungälvs kommun bad HiQ utveckla en ny och inspirerande kommunal webbplats. Den nya webbplatsen skulle uppfylla samtliga krav på tillgänglighet, svara på invånarnas frågor samt inspirera nya människor och företag att intressera sig för Kungälv.

Visste du?

HiQ har stor erfarenhet av att utveckla kommunala webbplatser. Vi har bland annat tagit fram Enköpings kommuns prisbelönta webbplats.

Lösning

HiQ utvecklade en helt ny design för hur en kommunal webbplats kan se ut. En vanlig risk är att kommunala webbplatser blir svåra att navigera på. Detta beror på att kommunens många ansvarsområden ofta kräver mycket text för att kunna svara på besökarens olika frågor. Kungälvs nya webbplats utvecklade vi istället med bildkommunikation i fokus. De tidigare 11 000 webbsidorna skars ned till endast 800, utan att kompromissa med informationsinnehållet. En betydligt enklare miljö för användaren att navigera i. HiQs interaktionsdesigners har haft en central roll i projektet och fört en kontinuerlig dialog med webbplatsens användare för att öka tillgängligheten.

Resultat

Med Kungälvs nya webbplats har HiQ lyckats realisera visionen om att kunna möta besökaren på ett modernt, digitalt sätt. Nu är det betydligt enklare för medborgare och företag att hitta rätt information i rätt tid. Nomineringen i Svenska Publishingpriset är ett kvitto på att vi lyckats.

Jessica Söderbäck

Kontakta oss

Jessica Söderbäck
HiQ Göteborg

 

+46 (0) 708 490 470