HUSQVARNA BATTERY BOX

Världens första uppkopplade verktygsbod

HUSQVARNA BATTERY BOX

Världens första uppkopplade verktygsbod

RESULTAT

Husqvarna Battery Box är världens första uppkopplade verktygsbod där Husqvarna erbjuder premiumredskap för ”pay-per-use”-uthyrning. Allt från bokning och betalning till öppning av låset på boden sköts helt digitalt med hjälp av en mobilapp. 

UPPDRAG

Digitaliseringen förändrar världen och människorna i snabb takt. Tekniken ändrar sättet vi tänker, lever, konsumerar och umgås. Med den kommer också nya möjligheter, nya sätt att tänka och nya lösningar för att förenkla vardagen. Begrepp som miljömedvetenhet, hållbarhet, delningsekonomi och mobilitet förändrar vår syn på att konsumera och äga saker.

Bilar och hem är redan en etablerad del av delningsekonomin. Att dela produkter som man bara behöver ibland, som en häcksax, ligger i tiden för många villaägare. När Husqvarna ville skapa världens första uppkopplade verktygsbod fick HiQ i uppdrag att bygga systemet som knöt ihop tekniken samt mobilappen. 

LÖSNING

Husqvarna Battery Box, den uppkopplade verktygsboden, är 24 kvadratmeter stort och innehåller 30 nyservade premium-redskap. Husägarna sköter allt från bokning och betalning till öppning av låset på boden helt digitalt via en mobil app. Den färdiga verktygsboden är resultatet av ett samarbete mellan Husqvarna, HiQ, Telenor Connexion, Flex och Zuora. HiQ har byggt mobilappen och systemet som knyter ihop tekniken.

Projektet ligger helt rätt i tiden. Möjligheten att kunna pay-per-use-hyra el-drivna redskap underlättar inte bara för individen – det är också en stor vinst för miljön och den värld vi vill lämna efter oss.

"

Husqvarna Battery Box är ett bra exempel på vårt intresse för att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar som är bra  för så väl husägare som omvärlden och våra återförsäljare.

Pavel Hajman, President Husqvarna divisionen

Kontakta oss

Jerker Lindstén
Jerker Lindstén VD HiQ Göteborg 076-880 06 00
Brev

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close