GLOBALT SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Över 500 anslutna användare från dag ett

UTMANING

Global lösning från dag 1

HMD Global startades i slutet av 2016 som en ny hemvist för Nokias mobiltelefoner. Eftersom Nokia-telefoner säljs över hela världen krävdes det både en infrastruktur anpassad för det, samt att alla system lanserades globalt redan från första dagen. Samtidigt var det tvunget att direkt finnas stöd för HMD Globals introduktionsprogram för att säkerställa en snabb och smidig start för de flera hundra nyanställda medarbetarna.

UPPDRAG

Förenkla det dagliga arbetet

HMD Globals snabbt växande organisation behövde en molnbaserad, skalbar och säker lösning. För att förenkla det dagliga arbetet för alla anställda krävdes dessutom effektiva samarbetsverktyg och system för spridning och delning av information. Detta var speciellt viktigt vid introduktionen av alla nya medarbetare för att kunna säkerställa en smidig övergång till HDM Globals företagskultur.

LÖSNING

Flexibla och kostnadseffektiva lösningar

HiQ förberedde och satte upp HMD Globals Office 365-miljö och Azure AD-baserad indentitetshantering med migrering av e-post från tidigare system. HiQ stöttade HMD Globals behov med ett engagerat team som tillhandahöll den service och flexibilitet som behövdes för att få organisationen redo redan första dagen. HiQ ersatte gamla lösningar och förbättrade processer med en modern, kostnadseffektiv och lättanvänd Office 365-lösning.

Med en extremt tight tidsplan levererade HiQ ett Elevate-intranät och Office 365 Collaboration Services. Lösningen inkluderar:

  • Samarbetsmiljöer och Elevate intranät för kommunikation
  • Enhetliga arbetsmetoder och informationshantering
  • Enhetlig lösning för dokumenthantering för flera affärsfunktioner
  • Office 365-utbildning och anpassning för alla medarbetare för att säkra hög produktivitet
  • Affärskritiska lösningar för lansering av nya produkter

"Samarbetet med HiQ var smidigt och vi fick den service som vår affärsverksamhet behövde för att möjliggöra en snabb uppstart för företaget."

Jukka Antikainen, Director, IT - Infrastructure and Collaboration, HMD Global

RESULTAT

En lyckad nystart

Projektet levererades både enligt tidsplan och inom budgeten. Alla affärskritiska tjänster var klara i tid för lanseringen.

– Samarbetet med HiQ var smidigt och vi fick den service som vår affärsverksamhet behövde för att möjliggöra en snabb uppstart för företaget. Jag är speciellt nöjd med den flexibilitet som HiQ visade upp; ibland inom en väldigt tight tidsram. HiQs breda kunskap inom samarbete och teknik hjälpte oss att få ut det bästa av Microsoft-plattformen.
Jukka Antikainen, Director, IT - Infrastructure and Collaboration, HMD Global

HDM Globals intranät och Office 365-tjänster spelade en mycket viktig roll för att säkra en snabb start för både verksamheten och introduktionsprocessen. För att lyckas krävdes det att all information var både enhetlig och lätt att hitta, samt att samarbetsverktyg fanns tillgängliga för alla medarbetare. Lösningarna som HiQ implementerat har möjliggjort att en mängd affärsprocesser fungerar effektivt och på så vis säkrat en framgångsrik nystart för Nokias mobiltelefoner.
HMD Global och HiQ fortsätter sitt framgångsrika samarbete. Med fokus på en modern, produktiv och säker upplevelse för HMD Globals anställdas utvecklas de affärskritiska lösningarna kontinuerligt för ett snabbt växande företag i ett komplext ekosystem på en utmanande marknad.

HDM Global Oy Med huvudkontor i Esbo, Finland, är HMD Global den nya hemvistet för Nokias mobiltelefoner och surfplattor. HMD designar och marknadsför en rad smartphones och ”feature phones” riktad mot flera olika målgrupper och prissegment. Med innovation och kvalitet som grund är HMD ensam licensinnehavare av varumärket Nokia för mobiltelefoner och surfplattor. För mer information besök www.hmdglobal.com

Mikael Teng

Kontakta oss

Mikael Teng
Business Inquiries // COO
070-420 00 59