EXTREME WEB MAKEOVER

Ökad tillgänglighet för invånarna i Enköping

Utmaning

Enköpings kommun är näst störst i Uppsala län och har cirka 40 000 invånare. Både invånare och besökare utnyttjar kommunens alla servicefunktioner. Det kan handla om allt från förskola och omsorg till trafik- och besöksfrågor. Information om servicen samlas på kommunens webbplats, och helst ska den vara så enkel som möjlig att ta del av. Även för människor med funktionsnedsättning.

Uppdrag

HiQ fick uppdraget att hjälpa Enköpings kommun att göra det enklare att hitta och ta del av kommunens service. Enköpings kommun hade målet att göra Sveriges bästa kommunala webbplats.

Lösning

Tre mål styrde vårt arbete tidigt i projektet.

1. Enklare att ansöka om service.

2. Bättre praktiskt stöd inför ett besök i Enköping.

3. Rätt information till rätt målgrupp.

HiQ levererade en helhetslösning från designkoncept till slutlig webbplats. Det nya designkonceptet utvecklades utifrån vilken livssituation som besökaren befinner sig i. Lösningen bröt mot den traditonella synen på hur kommunala webbplatser brukar se ut, men gjorde det enklare för användare att överblicka det stora serviceutbudet. Två viktiga ledord var också tillgänglighet och användbarhet. Den nya webbplatsen är helt anpassad för WCAG 2.0, de officiella riktlinjerna för tillgänglighet.

Vinnare 2016 - Svenska Publishingpriset

”Suveränt fokus på att hjälpa användaren att hitta rätt – bingo!”

Svenska Publishingprisets jury

Resultat

Besökare på enkoping.se möts idag av en webb som är mer anpassad efter respektive målgrupp och deras livssituationer. Med det unika designkonceptet lyckades vi förbättra navigationen och göra det enklare att hitta rätt information. Efter bara ett par klick presenteras rätt information för användaren och övrig information sållas bort. Kommunens webbredaktörer har fått tillgång till nya mallar och funktioner som gör det enklare att hantera, arbeta med och bygga ut webbplatsen.

Anders Nilsson

Kontakta oss

Anders Nilsson
Head of region East / Vice President (VP)
HiQ Sverige
070-944 72 91