DIGITALT KÖRKORT FÖR TRAFI

Med fokus på enkelhet och säkerhet

Resultat

HiQ och Great Apes har tillsammans med finska trafiksäkerhetsverket utvecklat en prototyp för ett digitalt körkort med fokus på säkerhet och enkelhet. Det digitala körkortet möjliggör till exempel att användarinformationen och porträttbilden alltid är aktuella, vilket gör det lättare att identifiera personen. Den visuella säkerheten kan förändras dynamiskt och uppdateringar kan skjutas ut till samtliga myndigheters enheter vid misstanke om brott.

Uppdrag

HiQ fick i uppdrag av finländska trafiksäkerhetsverket Trafi att ta fram ett förslag på hur ett digitalt körkort skulle kunna se ut.

Visste du?

Prototypen för det digitala körkortet gav HiQs designteam från Great Apes ett guld i European Design Awards.

Lösning

HiQ och Great Apes utvecklade tillsammans med det finska trafiksäkerhetsverket prototypen med fokus på enkelhet och säkerhet. Det digitala körkortet fick två huvudnivåer för informationssäkerhet: visuell säkerhet och säkerhetskopiering. Den visuella säkerhetsnivån använde sig av en digital vattenstämpel med gyroskop, kombinerat med kontinuerligt animerad bakgrund för att förhindra urkundsförfalskning. Användarinformationen och porträttbilden är alltid aktuella, vilket gör det lättare att identifiera personen. Den visuella säkerheten kan förändras dynamiskt och uppdateringar kan skjutas ut till samtliga myndigheters enheter vid misstanke om brott. 

"Detta är ett mycket spännande projekt som på ett direkt sätt visar hur vi kan använda teknik, design och kreativitet till att förenkla vardagen för flera miljoner människor."

Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ

Jukka Rautio

Kontakta oss

Jukka Rautio
Country Manager / Senior Vice President (VP)
HiQ Finland
+358 40 827 11 42