DEN SMARTA SAVANNEN

Ny teknik hjälper parkvakter att skydda noshörningar

SAMMANFATTNING

Rädda noshörningar från utrotning

År 1970 fanns det 20 000 spetsnoshörningar i Kenya. Men på grund av tjuvskytte finns det idag bara 650 kvar. Något måste göras, annars riskerar spetsnoshörningen och flera andra afrikanska djur att utrotas. 

 

Tillsammans med Kenya Wildlife Service, amerikanska Stimson Center och Linköpings Universitet har HiQ deltagit i ett pilotprojekt för att hitta en lösning till att få stopp på tjuvskyttet. Projektet har genomförts i parken Ngulia, ett naturreservat i Kenya, där anställda parkvakter har som uppgift att bevaka och skydda noshörningarna. Innan projektet startade hade vakterna väldigt lite att sätta emot tjuvskyttet. I bästa fall har de haft tillgång till en bil, nattkikare, gevär och en kortvågsradio – som vem som helst kan avlyssna.  

I Project Ngulia har vi tittat på en lösning där parkvakterna bland annat får använda smarta telefoner, värmekameror, övervakningskameror, mikrofoner och skottdetektorer för att enklare kunna utföra sitt arbete. Projektet bygger på avancerad sensorteknik där vi sedan utvecklat olika applikationer som gör att vakterna kan kommunicera på ett säkert sätt. Det pågår även ett nära samarbete med Kolmårdens djurpark där vi testar drönare, radarutrustning och ny teknik. Målet är att bevakningslösningarna ska kunna skalas upp för att användas i fler parker, förenkla parkvakternas arbete och rädda fler noshörningar. 

Visste du?

En av utmaningarna när man implementerar ny teknik i ett naturreservat är de begränsade möjligheten att ladda mobila enheter. Det är därför viktigt att de tekniska lösningar som utvecklas är energieffektiva.

STRATEGI

Hjälpa parkvakterna stoppa tjuvskyttar

En viktig partner i projektet är Stimson Center, en amerikansk tankesmedja i Washington. Studier som Stimson Center tagit fram visade att tjuvskyttet var en välorganiserad industri med förgreningar i afrikanska terrororganisationer. Försäljningen av noshörningshorn bidrog bland annat till att finansiera terrororganisationer som Al-Shabaab.  Att stoppa tjuvskyttet kräver inte bara ett stort antal vakter som kan övervaka parkens alla områden, det är också riskfyllt eftersom tjuvskyttarna inte drar sig för att skjuta även vakterna. Stimson Center fick kontakt med Kenya Wildlife Center som var redo att göra ett pilotprojekt i parken Ngulia för att lösa problemet. Tillsammans med Linköpings Universitet gjordes en förstudie för att titta på olika lösningar för parken och hur vi kunde göra parkvakternas vardag säkrare och enklare.

En stor del av arbetet i projektet handlar om att prata med vakterna för att få djupare förståelse för deras arbetsuppgifter. I parken Ngulia är vakterna utstationerade i fält på olika stationer. Att vara parkvakt innebär att du måste patrullera varje kvadratmeter i parken minst en gång per månad. Terrängen och klimatet är ofta tufft att arbeta i. Sand, vatten, lera, farliga djur och eventuella tjuvskyttar kan enkelt gömma sig i landskapet. Parkvakterna flyttas med jämna mellanrum till andra naturreservat på grund av att de inte ska få för nära band till lokalbefolkningen som bor i parken.

Visste du?

HiQ har även utvecklat Secure Our Oceans. En digital plattform som förenklar arbetet med att skydda miljön och hotade arter i havet.

UTVECKLING

Avancerad teknik för tuffa miljöer

HiQ har sedan tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans med både Stimson Center och Linköpings Universitet. För universitetet har vi bland annat utvecklat en sensorfusions-applikation tillsammans med professor Fredrik Gustafsson. Denna lösning passade utmärkt att vidareutveckla för Project Ngulia. Med avancerad sensorteknik i grunden tittar vi kontinuerligt på hur systemet kan byggas ut med smarta telefoner, radarsystem, kameror, värmekameror, drönare, mikrofoner och skottdetektorer för att förenkla parkvakternas arbetssituation. Utifrån sensortekniken som finns i vanliga smartphones har vi utvecklat olika applikationer som underlättar för vakterna att kommunicera med varandra över stora sträckor. Att använda smartphones är en betydligt mer säker metod än den vanliga kortvågsradion som vakterna tidigare använde sig av. Smartphones innehåller även GPS så att vakterna kan hålla koll på var de befinner sig i parken.

Projektet drivs av ett team experter från HiQ, Stimson Center, Kolmårdens djurpark och Linköpings universitet. Tre doktorander från universitetet bidrar också med kunskap inom kameratrackning, UAV och radarteknik.

En stor utmaning med att implementera ny teknik i ett naturreservat är bristen på välfungerade elnät och strömkällor. Varje ny teknisk lösning som tas fram måste därför vara energisnål. Till parkvakternas hjälp har vi därför varit med och moderniserat nätverket av solceller i i parken. Här kan vakterna enkelt ladda sina telefoner och sin utrustning. En annan utmaning är parkens varierande terräng och natur. Stora delar av Ngulia består av tjocka buskage där tjuvskyttar kan ta skydd utan att bli upptäckta. På plats i Kolmårdens djurpark testar vi därför hur drönare och värmekameror kan hjälpa vakterna att spåra tjuvskyttar. Här har vi kunnat testa våra sensorer i en säker miljö, samt studera hur man på ett enkelt sätt upptäcker människor i buskage och hur man i mörker kan identifiera parkens olika djur.

RESULTAT

En enklare arbetsdag

Kenya och Sverige har mycket gemensamt och vi förenas i vårt mål att rädda de vilda djuren. Men ibland gör sig kulturskillnaderna påminda. Hur mycket man än planerar hemma i Sverige så gäller det att vara lyhörd, flexibel och ha förmåga att planera om. Något dyker alltid upp och sätter planeringen på spel. Den största lärdomen vi tar med oss är att det alltid lönar sig att kommunicera med slutanvändaren för att få reda på hur de upplever sin arbetsplats och sina liv. Det har man mycket att vinna på.

Martin Stenmarck

Kontakta oss

Martin Stenmarck
HiQ
+46 (0) 72 373 23 99