VAD VI GÖR

Simplifying people's lives through technology and communication

VAD VI GÖR

Simplifying people's lives through technology and communication

FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV

Vårt uppdrag

På HiQ gör vi skillnad genom att tänka annorlunda och göra annorlunda. Tänk på oss som en one-stop-shop i skärningspunkten där teknik, människor och affär möts. Där gör vi världen till en bättre plats genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik, design och kommunikation.

Vi spänner över hela tech- och media-landskapet. Från digital innovation och affärsutveckling av nya tjänster, affärsmodeller och upplevelser – till implementering, paketering och marknadsföring. Förenklat kan man säga att vi arbetar på två sätt. Antingen driver vi projekt in-house eller bidrar med specialister till våra kunders projekt. Oavsett vilket levererar vi äkta affärsnytta.

OFFENTLIGA RAMAVTAL

Vi har flera ramavtal med myndigheter och offentliga organisationer som kontinuerligt arbetar för att öka servicenivån och göra människors liv enklare.

Läs mer här

Hello!

Close