HiQ
HiQ Magazine
PRESSBILDER
PRENUMERATION

NYCKELTAL

2017, Q2

OMSÄTTNING 454,3 Mkr
RÖRELSERESULTAT 48,0 Mkr
RÖRELSEMARGINAL
10,6 %
RESULTAT FÖRE SKATT  47,5 Mkr
RESULTAT EFTER SKATT
36,7 Mkr
VINST PER AKTIE  0,67 kr
KASSAFLÖDE
58,0 Mkr
RAPPORTER
Här kan du ladda ner HiQs senaste delårsrapporter.
Q1 RAPPORT 2017.pdf
Q2 RAPPORT 2017.pdf
Q3 RAPPORT 2016.pdf
Q4 RAPPORT 2016.pdf
Prenumeration

VÅRA KONTOR

HiQ INTERNATIONALKöpenhamnVästeråsÖrebroStockholmMoskvaMalmöLinköpingNorrköpingKarlskronaGöteborgFinland

HiQ INTERNATIONAL

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

tel. +46 8 588 90 000
fax. +46 8 588 90 001

INVESTOR RELATIONS
Fredrik Malm
Ekonomichef och IR-ansvarig
INFORMATION & PRESS
Erik Ridman
Kommunikationschef

HiQ KÖPENHAMN

Amager Strandvej 392
2770 Kastrup
Denmark

tel: +45 45 20 11 10

HiQ MÄLARDALEN

Varmvalsvägen 13
721 30 Västerås
Sverige

tel: 010-207 44 44

Anders Nilsson
VD HiQ Mälardalen

HiQ MÄLARDALEN

Fabriksgatan 20
702 23 Örebro
Sverige

tel: 010-207 44 44

Anders Nilsson
VD HiQ Mälardalen

HiQ STOCKHOLM

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

tel. +46 8 588 90 000
fax. +46 8 588 90 001

Magnus Gudéhn
VD HiQ Stockholm

HiQ MOBILEYES

8th Tekstilschikov
109129 Moskva
Ryssland

tel: +7 495 987 4397
fax: +7 495 987 4398

Stefan Haag
VD HiQ MobilEyes
Olga Sergeeva
Kontorschef HiQ MobilEyes Moskva
Fax: +7 495 987 4398

HiQ SKÅNE

Norra Vallgatan 102
211 22 Malmö

tel: 040-685 1550

Anna Kleine
VD HiQ Skåne

HiQ ACE

Centralstationen
Järnvägsgatan 1
582 22 Linköping
Sverige

tel: +46 13 21 04 60
fax: +46 13 21 04 61

Patrik Holm
VD HiQ Ace

HiQ ACE

HiQ Digital Innovation Lab
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping

tel: +46 13 21 04 60

Patrik Holm
VD HiQ Ace

HiQ KARLSKRONA

Drottninggatan 28
371 32 Karlskrona
Sverige

tel: +46 768 800 801
fax: +46 455 300 205

Klas Nyström
VD HiQ Karlskrona

HiQ GÖTEBORG

Norra Hamngatan 22
411 06 Göteborg
Sverige

tel. +46 31 743 91 00
fax. +46 31 743 91 01

Jerker Lindstén
VD HiQ Göteborg

HiQ FINLAND

Tekniikantie 14
02150 Espoo
Finland

tel: +358 9 4355 860
fax: +358 46 712 10 20

Jukka Rautio
VD HiQ Finland

KONTAKTA
OSS

E-mail:
Rubrik:
Meddelande:
Visa fler
NYHETS FILTER
Information enligt MAR

KONTAKT
PRESS

Erik Ridman at HiQ

Erik Ridman

Kommunikationschef

Tel: 08-588-90-000
Mob: 0707-508 060
erik.ridman@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

 

Läs mer Stäng
Finansiell information
Årsstämma
Bolagsstyrning
Aktieägarservice
Information- och IR-kontakt
Finansiell information

Välkommen till sidan för Investor Relations. 

Här hittar du information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Med över 1500 medarbetare i fyra länder arbetar vi med att skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.

Årsredovisning 2016 (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2016 (pdf)

Årsstämma

Årsstämma för 2016 ägde rum den 22 mars 2017 klockan 10.00 i bolagets egna lokaler, enligt ett beslut fattat av styrelsen för HiQ International AB. 

Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (pdf)
Styrelsens fullständiga förslag (pdf)
Fullmakstformulär (pdf)
Valberedningens motiverade yttrande (pdf) 
HiQ's årsredovisning 2016 (pdf)   
Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf) 
Protokoll från årsstämma (pdf) 

I enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma har en valberedning bestående av Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder, Maria Rengefors, Nordea fonder och Johan Strandberg, SEB Investment Management, utsetts. Till valberedningens ordförande har Joachim Spetz utsetts. Valberedningen har beslutat att styrelsens ordförande, Gunnel Duveblad, skall ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman 2018 lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hiq.se eller via post till HiQ Internationals huvudkontor i Stockholm:

HiQ International AB
Att: Valberedningen
Box 7421
103 91 Stockholm

Bolagsstyrning

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, 15 största aktieägare, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2015 (pdf)

Information- och IR-kontakt

För frågor om HiQs verksamhet, uppdrag, pressreleaser, IR-aktiviteter eller om du vill prenumerera på årsredovisningar, rapporter eller pressreleaser, kontakta gärna Erik Ridman.

För frågor och information om nyckeltal och finansiell ställning kontakta gärna Fredrik Malm.

Finansiella rapporter
RAPPORT FILTER
 
Läs mer Stäng
Kalendarium
 • Bokslutskommuniké januari-december 2016: 31 januari 2017 (Observera nytt datum för bokslutskommuniké.)
 • Årsredovisning 2016 tillgänglig vecka 9
 • Delårsrapport januari-mars 2017: 25 april 2017
 • Delårsrapport januari-juni 2017: 18 juli 2017
 • Delårsrapport januari-september 2017: 26 oktober 2017
Läs mer Stäng
Nyckeltal


2016
2015
2014 2013
2012


Nettoomsättning, Mkr   1.659,4 1.508,0 1.378,8 1.305,1 1.380,2
Omsättningstillväxt, %   10 9,4 5,6 -5,4 6,7    
Bruttomarginal, %   13,2 12,8 11,4 11,5 14,1
 
Rörelsemarginal, %    12,5  12,1 10,7 10,6 13,1  
Avkastning på eget kapital, %   21,6 20,1 16,6 15,4 19,8    
Avkastning på operativt kapital, %   36,5 33,9 27,9 27,0 34,6    
Omsättning per anställd, kkr   1.219 1.187 1.115 1.086   1.150    
Förädlingsvärde per anställd, kkr   943 929 881 858 889    
Rörelseresultat per anställd, kkr   153 144 119 116 151    
Genomsnittligt antal anställda   1361 1270 1237 1202 1200    
Antal anställda vid årets slut
1573 1415 1412 1326
1326
   
Soliditet, %   69,2 69,4 70,6 72,0 70,5  
Läs mer Stäng
Information om årsstämma
Arkiv - årsstämma 2006-2015

Beslut 24 mars 2015:

- Split och inlösen 2,60 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse och revisor

Kommuniké för årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2015 

Valberedningens yttrande 

Informationsbroschyr angående split och inlösen

Beslut 31 mars 2014:

- Split och inlösen 2,60 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2014 (pdf)

Protokoll årsstämma 2014 (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2014 (pdf)

Beslut 11 april 2013:

- Split och inlösen 2,40 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2013 (pdf)

Protokoll årsstämma 2013 (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2013 (pdf)

Beslut 28 mars 2012:

- Split och inlösen 2,20 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda 
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2012 (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Motiverat yttrande från valberedningen (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2012 (pdf)

Beslut 28 april 2011:

- Split och inlösen 1,80 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2011 (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Valberedningens yttrande (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2011 (pdf)

Beslut 25 mars 2010:

- Split och inlösen 1,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2010 (pdf) 

Protokoll årsstämma (pdf)

Valberedningens yttrande (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2010 (pdf)

Beslut 29 april 2009:

- Split och inlösen 1,40 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2009 (pdf)

Protokoll från årstämma 2009 (pdf)

Information till aktieägarna avseende inlösen av aktier (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2009 (pdf)

Beslut 30 april 2008:

Split och inlösen 1,30 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Bemyndigande om återköp av egna aktier
- Val av styrelse

Kommuniké för årsstämma 2008 (pdf)

Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ Aktiebolagslagen (pdf)

Protokoll årsstämma (pdf)

Informationsbroschyr angående split och inlösen (pdf)

Skatteverkets allmänna råd avseende fördelning av anskaffningsvärde 2008 (pdf)

Beslut 27 mars 2007:

- Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
- Val av styrelse
Kommuniké för ordinarie årsstämma 2007 (pdf)

Protokoll från Årsstämma (pdf)

Beslut 27 april 2006:
- Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
- Nytt optionsprogram för anställda
- Bemyndigande om nyemission av högst 4 900 000 aktier
- Val av styrelse
Kommuniké för ordinarie bolagsstämma 2006 (pdf)

Läs mer Stäng
Information om bolagsstyrning

Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning.

En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se. HiQ eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsstyrningsrapport 2014 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2013 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2012 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2011 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2010 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2009 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2008 (pdf)

Bolagsordning för HiQ International AB (publ) (pdf)

Läs mer Stäng

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen beslutades av årsstämma 22 mars 2017. 

Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension samt eventuella övriga sedvanliga förmåner. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och ersättningsvillkoren skall premiera framstående prestationer samt likrikta aktieägarnas och individens incitament.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål. 

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för bolagsledningen skall upp uppgå till maximalt 100 procent av den totala fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Styrelsen föreslår att VD och övriga personer i bolagsledningen i likhet med övrig personal, och på samma villkor, äger rätt att delta i teckningsoptionsprogram enligt det förslag styrelsen föreslår årsstämman samt att erhålla eventuell subvention av premien i enlighet med samma villkor som övriga anställda inom HiQ.

Pension

HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen och maximalt till ca 400 000 kronor per år och anställd.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphörande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. 

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Läs mer Stäng
Utestående optionsprogram

Under 1998 t o m 2015 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och motivera dessa. Programmen är alla baserade på teckningsoptioner. För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Löptiden för de utestående programmen är på tre år. 

Namn Antal utestående optioner Antal underliggande aktier Löptid Förfallodag Teckningskurs/aktie
 2012:2 326 480  326 480  3 år  nov 2015  34,30
 2013:1  229 000 229 000  3 år  maj 2016  38,60
 2013:2  304 200  304 200  3 år  nov 2016  41,50
 2014:1 395 000
395 000
 3 år
 maj 2017
39,20
 2014:2 178 688
178 688
 3 år
 nov 2017
38,20
 2015:1 355 000
355 000
 3 år
 maj 2018
42,80
Läs mer Stäng
Personer i insynsställning

Följande personer är registrerade hos Finansinspektionen såsom personer med insynsställning i HiQ:

Styrelse: Gunnel Duveblad, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind, Lars Stugemo, Ken Gerhardsen samt Johanna Fagrell Köhler.

VD och andra befattningshavare: Stefan Haag, Patrik Holm, Magnus Gudéhn, Anna Kleine, Jerker Lindstén, Fredrik Malm, Anders Nilsson, Klas Nyström, Jukka Rautio, Lars Stugemo samt Mikael Teng.

Revisorer: Nicklas Kullberg.

Läs mer Stäng

Läs mer Stäng
15 största aktieägarna
Namn
Antal aktier Andel av kapital & röster
Swedbank Robur fonder
5 131 648
9,6%
Nordea fonder 4 698 303
8,8%
SEB Investment Management 4 418 848 8,2%
Lannebo fonder
3 225 000
6,0%
Handelsbanken fonder
2 263 447
4,2%
AMF 
2 241 752 4,2%
Skandia fonder 1 969 148 3,7%
DnB - Carlson fonder 1 940 324
3,6%
Fondita fonder 1 147 000 2,1%
Hannu Lehessaari
1 100 000 2,1%
Avanza pension
   878 045
1,6%
Rolf Anderson
   815 132
1,5%
Fidelity funds    744 000 1,4%
Fjärde AP-fonden    458 555 0,9%
Lars Stugemo    170 651 0,3%


Ägande enligt Euroclear per 30 juni 2015 och därefter kända förändringar.

Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.

Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 30 juni 2015 53 617 793 st.

Läs mer Stäng
Nyckeltal per aktie


(kr där inte annat anges)
2016 
2015 
2014 
2013
2012 
Vinst efter skatt, före utspädning  2,97  2,66  2,18  2,03  2,60
Vinst efter skatt, efter utspädning  2,96  2,65  2,17  2,03  2,59
Kassaflöde per aktie, före utspädning  -0,15  0,61  -0,56  -0,05  0,37
Utdelning per aktie  3,10 1)  2,90 2)  2,60 3)  2,60 4)  2,40 5)
Eget kapital (före utdelning)
 14,21  13,32  13,14  13,10  13,26
Direktavkastning, %  5,0  5,7  6,3  6,6  6,7
Börskurs vid årets utgång  61,50  51,00  41,10  39,60  36,00
Genomsnittligt antal aktier, tusental  54.264  53.444  52.784  52.752  52.752
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental  54.604  53.701  52.890  52.842  52.752
Antal utestående aktier, tusental  54.713  53.924  53.139  52.752  52.752


1) 
Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 170 Mkr (3,10 kr/ aktie) tillaktieägarna

2)  2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

3) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

4) 2013 delades ca 137 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

5) 2012 delades ca 127 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,40 kr/aktie).

Läs mer Stäng
Analytiker som följer HiQ
ABG Sundal Collier Anders Hillerborg
Carnegie Viktor Lindeberg
Nordea
Elias Porse

SEB Enskilda Johanna Ahlquist


Läs mer Stäng

KONTAKT
INVESTOR RELATIONS

Fredrik Malm at HiQ

Fredrik Malm
Ekonomichef och ansvarig för      Investor Relations

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704 200 017
fredrik.malm@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

Läs mer Stäng

KONTAKT
INFORMATION

Erik Ridman at HiQ

Erik Ridman
Kommunikationschef

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0707-580 060
erik.ridman@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

Läs mer Stäng
Nyheter
Kontakt
OFFENTLIGA RAMAVTAL
INVESTOR RELATIONS
1
0
0

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation.

Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Vi är ett ledande nordiskt bolag med både regionala och globala kunder. Vår bredd gör att vi i dag jobbar på alla nivåer hos våra kunder – med IT och FoU såväl som på marknads- och affärsutvecklingssidan. Vi verkar inom alla typer av branscher och hjälper organisationer att stärka sin affär, förenkla för sina användare och effektivisera sina verksamheter.

Läs mer Stäng
Äventyret vi kallar HiQ
Läs mer Stäng

2015 i siffror
 • Omsättningen uppgår till 1 508,0 (1 378,8) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 182,9 (147,7) Mkr
 • En rörelsemarginal på 12,1 %
 • Resultat före skatt uppgår till 182,7 (147,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 142,2 (115,0) Mkr
 • Vinst per aktie är 2,66 (2,18) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 157,1 (104,0) Mkr
Läs mer Stäng
Historik

HiQs historia

(Klicka HÄR eller på bilden för att se den i större format)

 • 1992 läggs grunden till HiQ genom att företaget Statyetten Konsult AB med dotterbolaget Approve AB bildas. Simulering är basen för koncernens verksamhet.
 • 1995 bildas HiQ i Stockholm med uppgift att bredda verksamheten med fokus på telekom.
 • 1998 byter moderbolaget namn till HiQ International AB. Samma år startas dotterbolag i Göteborg och Oslo.
 • 1999 introduceras HiQ International på Stockholmsbörsen.
 • 2000 förvärvas två nya dotterbolag, HiQ Wise i Danmark och HiQ Open i Göteborg. Samma år grundas ett dotterbolag i Finland, HiQ East Oy.
 • 2002 förvärvas Softplan Oy i Finland och man startar också nytt dotterbolag, HiQ Skåne AB, i Lund. HiQ East Oy och HiQ A/S avvecklas.
 • 2003 går HiQ Väst och HiQ Open ihop till ett bolag, HiQ Göteborg.
 • 2004 förvärvas Computer and Audio-Technical Systems AB. Detta år startas också ett nytt dotterbolag i form av HiQ Karlskrona AB.
 • 2007 förvärvas MobilEyes AB.
 • 2008 förvärvas Ace Simulation AB och TSG Test Solutions.
 • 2010 förvärvas Frends Oy.
 • 2016 förvärvas Great Apes Oy.
Läs mer Stäng
Läs mer Stäng

HiQS OPERATIVA VERKSAMHET DRIVS GENOM VÅRA OLIKA DOTTERBOLAG.

Vi finns i Norden och Ryssland med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro, Malmö, Karlskrona och Moskva.

Med vassa medarbetare på alla orter erbjuder vi specialiserade tjänster inom teknik och kommunikation.

Läs mer Stäng
Våra dotterbolag
Läs mer Stäng
HiQ Stockholm
HiQ Göteborg
HiQ Mälardalen
HiQ Skåne
HiQ Karlskrona
HiQ Ace i Östergötland
HiQ MobilEyes, Moskva
HiQ Finland
HiQ Stockholm

I hjärtat av huvudstaden, med fantastisk utsikt, ligger HiQ Stockholm. Med fler än 400 anställda skapar vi resultat och förenklar för kunder i hela regionen, från andra delar av landet och i resten av världen.

Vi är verksamma inom segment som telekom, försvar, finans och försäkring, industri och handel, spel, underhållning och media samt myndigheter och verk. Vi erbjuder allt från strategikonsulting, verksamhetsutveckling, mjukvaruutveckling och test.

Våra kunder frågar oss inte i första hand efter resurser och ett par extra händer utan efter vår tankekraft och innovationsförmåga. Tack vare att vi jobbar inom många branscher och levererar ett brett spektra av tjänster är vi specialister med djup kunskap inom de områden och domäner vi verkar. Vi förstår att sätta tekniken i ett sammanhang och hur tekniken påverkar de människor som jobbar med den och våra kunders affärer i stort.

Förenkling är svårt men för oss ett nödvändig angreppssätt för att leverera användbara och effektiva lösningar på svåra problem. Det krävs mod att avstå från konventionella lösningar och söka bättre lösningar på våra kunders utmaningar. På HiQ Stockholm jobbar modiga kreativa lagspelare – är du en av oss?

HiQ Göteborg

HiQ Göteborg verkar sedan 1998 i hjärtat av det teknikintensiva Västsverige.

HiQ Göteborg är ett affärsdrivet bolag med hjärta för att förenkla och utveckla våra kunders affärer. Vi gör det genom att dra nytta av vår kunskap inom modern informationsteknologi! Vi är 300 drivna konsulter som lägger stort fokus på att genomföra våra uppdrag med hög kvalitet. Vårt genuina intresse att alltid leverera nytta till våra kunder har präglat oss sedan starten 1998. Vi levererar våra kundlösningar som projekt och åtaganden och även som konsulter ute hos våra kunder.

Vi arbetar med våra kunder med både verksamhetsstödjande IT system som med attutveckla den mjukvaran som sitter i våra kunders produkter. Vi kompletterar detta med specialisttjänster inom affärsutveckling, mobilitet och digital marknadsföring - allt för att bli en strategisk partner till våra kunder. Några av våra specialistområden är:

Automotive Solutions, där vi är en tongivande tjänsteleverantör till fordonsindustrin. Främst arbetar vi med mjukvara inom Infotainment, HMI/Användarupplevelse, Mobilitet, Aktiv/Integrerad säkerhet och Elektromobilitet.

IT&Market Solutions. Vi erbjuder spetskompetens inom IT-management, projektledning, systemutveckling, webblösningar, mobil utveckling samt interaktiv utbildning.

Mobile Solutions, där vi är en ledande aktör inom mobilitet och applikationsutveckling.

R&D Solutions, där vi erbjuderspecialistkompetens inom mjukvaruutveckling för våra kunders produkter.

HiQ Mälardalen

Vi har kontor i Västerås och Örebro och vi arbetar med avancerad IT-utveckling i hela västra Mälardalsregionen.

HiQ Mälardalen är ett av västra Mälardalens största IT-konsultbolag med ett 100-tal konsulter. Vi arbetar med systemutveckling och projektledning inom både produktutveckling samt verksamhetsområdet och vi har framgångsrikt bedrivit utvecklingsprojekt i våra egna lokaler sedan mer än 15 år. Dessutom är vi framstående inom kvalitetssäkring. Vi arbetar både på plats ute hos kund och med större projektåtaganden i egna lokaler.

Bland våra kunder, som finns på både lokal och global nivå, finner man exempelvis ABB, Atlas Copco, Bombardier, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, FMV, Saab, SEB, Sörmlandstrafiken, Transportstyrelsen, Volvo, Västmanlands lokaltrafik, Västerås stad och Westinghouse.

Vi ser idag en stor efterfrågan på våra tjänster och efterfrågar därför nya duktiga konsulter som vill arbeta med systemutveckling eller projektledning inom IT-området!

HiQ Skåne

HiQ Skåne verkar i gränslandet mellan teknik, användare och affär. Vi finns sedan 2002 i den expansiva Öresundsregionen och har vårt kontor i hjärtat av centrala Malmö.

Genom innovativa digitala lösningar hjälper vi våra kunder att förenkla och skapa nya affärer genom starkare band med sina kunder. Våra kunder finns inom många segment såsom industri, handel, telekom, bank och finans, media och underhållning samt transport och sjukvård.

På HiQ Skåne har vi en stark position inom IT, produkt- och tjänsteutveckling och vi tar ofta ett helhetsansvar från idé och skiss, via utveckling och implementation ända till förvaltning och vidareutveckling

På HiQ Skåne har vi en vilja och framtidstro och vågar utmana konventionellt tänkande för att kunna skapa bättre och roligare lösningar för våra kunder.

HiQ Karlskrona

På HiQ i Karlskrona har vi bred kompetens med experter inom mjukvaruutveckling, kvalitetssäkring och ledarskap.

Bolaget etablerades år 2004 då HiQ startade sin verksamhet i egna lokaler i Blekinge. I regionen finns några av HiQs viktiga ramavtalskunder som Telenor, Ericsson, Kustbevakningen och Boverket.

Våra engagerade konsulter arbetar nära våra kunder och utvecklar deras affärverksamhet och teknik. Vi arbetar både på plats ute hos kund och med projektåtaganden i egna lokaler. Några av våra specialistområden är:

IT- och Affärslösningar. Vi erbjuder specialistkompetens inom projektledning, systemutveckling, kvalitetssäkring, test, webblösningar men också digital kommunikation, IT-strategier och kravhantering.

Mobila Lösningar. Den mobila trenden har ännu bara börjat och de mobila plattformarna tar allt större plats både i vår vardag och hos företag. Vi på HiQ Karlskrona erbjuder olika mobila lösningar för att effektivisera ditt företag och möta dina kunders behov.

Verksamhetsutveckling. Teknik i all ära men vi hjälper också våra kunder att utvecklas mot sin fulla potential med hjälp av agila metoder. Vi har specialistkunskap inom organisationsutveckling inklusive professionell coachning av grupper, ledare och specialister.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår verksamhet över en kopp kaffe!

HiQ Ace i Östergötland

HiQ Ace verkar i den sprudlande storstadsregionen i Östergötland - vi finns i både Linköping och Norrköping.

Vi har sedan flera år specialistkompetens inom mjukvaruutveckling för fordons-, försvars-, och telekomsektorn, där vi arbetar med världsledande kunder i regionen. Vi har även lång erfarenhet av att leverera kvalificerade utvecklings- och managementtjänster inom området affärskritisk IT, där vi hjälper företag och myndigheter att utveckla sina IT-processer och system. 

HiQ Ace är ett entreprenörsdrivet företag som växer - vi har i dag kontor i både Linköping och Norrköping. Sedan etableringen av vårt Innovation Lab 2014 utvecklar vi bland annat avancerade visualiseringslösningar för uppkopplade produkter. Med en kombination av en användardriven utvecklingsprocess, korta produktionscyklar, snabba releaser och realtidstillgång till användarfeedback, hjälper vi våra kunder att förflytta sig från sina traditionella affärsmodeller till en värld där data och kunskap om användarnas beteende skapar helt nya möjligheter till utveckling och framgång.

HiQ MobilEyes, Moskva

Mitt i Moskva ligger HiQs kontor, som sedan 1999 drivit framgångsrika nearshore-projekt.

Vi är specialiserade på alla öppna mobila plattformar, finans samt spel, underhållning och media. Våra medarbetare i Moskva har många års erfarenhet av utveckling till internationella kunder och engelska är språket vi talar på kontoret. Liksom HiQs övriga kontor är kvalitet något vi sätter högt. 

Med vår nearshore-modell erbjuder HiQ kostnadseffektiva lösningar utan att riskera kvalitet, budget eller tidplan. HiQs modell erbjuder en flexiblel lösning genom att vi tar fullt ansvar för ett projekt med hjälp av vår projektkoordinator från något av våra lokala kontor. Vi arbetar gärna agilt med Scrum men använder självklart samma metodik som våra kunder. Detta är version 2.0 av outsourcing!

HiQ Finland

I Espoo, som är beläget i hjärtat av Finlands högteknologiska område strax utanför Helsingfors, specialiserar sig HiQ Finland på avancerad systemutveckling, kvalitetssäkring, projektledning samt rådgivning.

Företaget är ett av de äldsta inom den finska IT-sektorn och består av ett mycket erfaret team av experter. Vår kärnkompetens ligger inom områden som e-handelslösningar med mobila och webbaserade portaler, affärskritiska system, interaktiva spelplattformar, telekomsystem, nätverksservice inom telekom, såväl som mobilapplikationer.

Med vår unika förståelse för integration av affärsprocesser och management hjälper vi våra kunder att få ut det maximala värdet av deras existerande IT-miljöer. Vi har skapat banbrytande system och lösningar för ett flertal finska och internationella kunder. HiQ Finland har en stark position inom kvalitetssäkring med ett komplett erbjudande som täcker hela processen från strategi, metodik och management till genomförande.

Magnus Gudéhn
Magnus
Gudéhn
VD HiQ Stockholm
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Stockholm

Regeringsgatan 20 
Box 7421
103 91 Stockholm

tel: +46 (0) 8 588 90 000

Läs mer Stäng
jerker
lindstén
VD HiQ Göteborg
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Göteborg

Norra Hamngatan 22
411 06 Göteborg

tel: +46 (0) 31 743 91 00

Läs mer Stäng
anders
nilsson
VD HiQ Mälardalen
Läs mer Stäng

Adress till Västeråskontoret

Varmvalsvägen 13
721 30 Västerås

tel: 010-207 44 44

Läs mer Stäng

Adress till Örebrokontoret

Fabriksgatan 20
702 23 Örebro

tel: 010-207 44 44

Läs mer Stäng
Anna Kleine
Anna
Kleine
VD HiQ Skåne
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Skåne

Norra Vallgatan 102 
211 22 Malmö

tel: +46 40 685 1550

Läs mer Stäng
klas
nyström
VD HiQ Karlskrona
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Karlskrona

Drottninggatan 28
371 32 Karlskrona

tel: +46 (0) 455 617 627

Läs mer Stäng
patrik
holm
VD HiQ Ace
Läs mer Stäng

Adress till HiQ Ace

Centralstationen
Järnvägsgatan 1
582 22 Linköping

tel: + 46 (0) 13 21 04 60

Läs mer Stäng
stefan
haag
VD HiQ MobilEyes
Läs mer Stäng

Adress till HiQ MobilEyes Stockholm

Regeringsgatan 20 
Box 7421
103 91 Stockholm

tel: +46 (0) 8 588 90 000

Läs mer Stäng
olga sergeeva
olga
sergeeva
Kontorschef HiQ MobilEyes Moskva
Läs mer Stäng

Adress till HiQ MobilEyes Moskva

8th Tekstilschikov    109129 Moscow

tel: +7 495 987 4397
fax: +7 495 987 4398

Läs mer Stäng
HiQ ICC/ Frends Technology

VÅRT JOBB ÄR ATT GÖRA INTEGRATION AV AFFÄRSPROCESSER OCH FÖRVALTNING ENKELT

Som specialister på krävande integrationsprojekt förstår vi våra kunders affärer och hur vi kan skapa flexibla lösningar för att stödja dem i varje steg på vägen.

Frends Technology grundades 1988 i Helsingfors, Finland, och är idag en del av HiQ-koncernen.
 
I vår kundportfölj ingår företag som Neste Oil, YIT, Sanoma-Uitgevers och Aktia. Våra specialiserade team arbetar för energisektorn med sektorspecifika lösningar samt affärsprocess-stöd.
 
Vi kännetecknas av tjugo år av tillförlitlig programvaruproduktion och inspirerande innovation. Frends är skaparen till FRENDS integration-verktygen som används för att underlätta utveckling, övervakning och förvaltning av integrationslösningar baserade på Microsoft-teknik.

Läs mer Stäng
jukka
rautio
VD HiQ Finland

 

Läs mer Stäng

Adress till HiQ Finland

Tekniikantie 14
02150 Espoo
Finland

tel: +358 9 4355 860

Läs mer Stäng
HiQ Finland vinner pris för bästa IT-projekt

Läs mer Stäng

HiQs ledning

HiQs ledning 2017

ÖVRE RADEN RÅN VÄNSTER:
Jerker Lindstén, född 1971. Verkställande direktör HiQ Göteborg AB. Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Lars Stugemofödd 1961. Verkställande direktör och koncernchef HiQ International AB. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Mikael Teng, född 1964. Affärsutvecklingschef, HiQ International. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Patrik Holm, född 1966. Verkställande direktör HiQ Ace AB. Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Jukka Rautio, född 1974. Verkställande direktör HiQ Finland. Civilingenjör, Uleåborgs Universitet.

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER:
Fredrik Malm, född 1974. Ekonomichef, HiQ International. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Magnus Gudéhn, född 1962. Verkställande direktör, HiQ Stockholm AB. Civilingenjör Mekatronik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Anders Nilsson, född 1970. Verkställande direktör HiQ Mälardalen AB. Elektronikingenjör.
Anna Kleine, född 1973. Verkställande direktör HiQ Skåne AB. B.Sc. Informationsteknik, Lunds Universitet.
Klas Nyström, född 1955. Verkställande direktör HiQ Karlskrona AB. Sjöofficer, Militärhögskolan, Stockholm.

Läs mer Stäng

HiQs styrelse.

HiQs styrelse 2016

HiQs styrelse består av sju ledamöter. Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER:

Lars Stugemo, född 1961. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ International AB sedan 2000. Anställd på HiQ sedan mars 1995. Övriga uppdrag: styrelseleordförande i Kambi Group Plc samt ledamot av avd VI, Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademin. 
Ulrika Hagdahl, född 1962. Civilingenjör Teknisk Fysisk, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Ledamot sedan 2012. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Beijer Electronics AB, Image Systems AB och Starbreeze AB.
Ken Gerhardsen, född 1952. Civilingenjör Teknisk Fysik, Linköpings Tekniska Högskola. Ledamot sedan 1995. Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB t o m februari 2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ymer Technologies och Stockholm Text.

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER:

Erik Hallberg, född 1956. Ingenjör Maskinteknik. Ledamot sedan 2012. EVP, TeliaSonera AB, samt styrelseledamot TeliaSonera International Carrier AB. Grundare och styrelseordförande Glocalnet 1996-1999, VD Diners Club Sweden 1990-1994. Övriga uppdrag: medlem i styrelser för Eurasien-länder (Kazakstan, Uzbekistan, Moldavien, Georgien, Tadjikistan, Afganistan, Nepal, Azerbajdjan) och Turkiet samt TeliaSonera International Carrier AB.
Johanna Fagrell Köhler, född 1966. Magisterexamen Internationella ekonomilinjen, franska, Lunds Universitet. Ledamot sedan 2011. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Ekelöw Info Security AB, Glimr AB och FSport AB. Styrelseledamot i Independent Hotel Group AB och Åkesson & Curry AB.
Gunnel Duveblad, född 1955, Systemvetenskap Umeå Universitet. Styrelsens ordförande sedan 2016, ledamot sedan 2007. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl.a Team Olivia AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam samt styrelseledamot i bl.a. Dustin, Sweco och PostNord.
Raimo Lind, född 1953. Magisterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors. Ledamot sedan 2013. CFO Wärtsila Oyj 1998-2013, vice VD sedan 2005. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Elisa Oyj och Evac Group Oy, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Nokian Tyres.

Revisorer valda av ordinarie bolagsstämma
PwC, huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, född 1970. Auktoriserad revisor. Revisor i HiQ sedan 2010.

Läs mer Stäng
1
0
0
Exempel på kunduppdrag
Läs mer Stäng
CarPay
DiacorPlus
Non-Hit Car & Truck
Swish
Västerås stad
Project Ngulia
Vården i siffror
Nya kungälv.se
Volvo In-car Delivery
Facebook för dövblinda
S-mobil förenklar vardagen
Channel 4
Dregen
Fintoto
JAS 39 Gripen-simulatorn
Stockholm Pride Parade
CarPay

– succétjänsten som gör Volvokortet digitalt

CarPay by Volvofinans Bank. Photo: Volvofinans Bank

Volvokortet från Volvofinans Bank finns i plånboken hos en miljon bilägare. Med CarPay flyttar kortet in i mobilen vilket både förenklar för kunderna och skapar en plattform för nya tjänster. Redan efter fem månader hade CarPay över 120 000 användare, och responsen har varit mycket positiv.

- Undersökningar visar att 97 procent av kunderna skulle rekommendera CarPay till en vän. Tjänsten är också nominerad till Svenska Designpriset i kategorin "Identitet - Digital", vilket visar att vi inte bara behärskar det tekniska området, utan också ligger långt framme inom design, säger Marie Norrbrink på HiQ.

CarPay är en i raden av mobila bank- och betaltjänster som HiQ utvecklat.

Hur startade samarbetet med Volvofinans Bank?

- Det började med att Volvofinans kom till oss och undrade hur de skulle vara relevanta även i framtiden med tanke på alla de nya aktörer och tjänster som dykt upp i deras bransch. Vi teamade ihop vårt affärsutvecklingsteam med deras och skapade en innovationsplan med kunden i fokus. De hade redan ett bra ekosystem av tjänster, men det behövde knytas ihop bättre och också bli enklare att som kund överse det hela.  

Hur såg lösningen ut?

- Vi bestämde att det ska vara enklare att vara bilägare och att allt rörande bilekonomi skulle samlas på ett ställe. Namnet ”CarPay” togs fram, liksom loggan, och därefter utvecklade vi den mobila lösningen. Tjänsten gör det möjligt att se transaktioner och saldo, ändra kreditgräns och ta del av aktuella erbjudanden, samt använda sin bonus direkt i mobilen. Tjänsten ger också en översikt av sparkonton, lån och leasing. Arbetet är fortfarande bara i sin linda, mycket mer är på gång. CarPay är en digital tjänsteplattform som kommer att utvecklas med tiden, för att fortsätta förbättra servicen till kunderna. 

På vilket sätt förenklar CarPay i vardagen?

- Som kund har man allt på ett ställe när man behöver det. Jag kan gå in och avläsa mitt saldo och mina transaktioner, och ta del av helt nya erbjudanden. Ser man till exempel ett erbjudande på nya vinterdäck är det smidigt att kunna justera sin betalningskapacitet. Man får helt enkelt en bättre överblick över sin bilekonomi och en smidigare tjänst än det traditionella Volvokortet – som man lätt kan tappa bort eller glömma att använda.

Conny Bergström, VD på Volvofinans Bank:

 ”Vi vill erbjuda relevanta och smidiga tjänster som förenklar våra kunders vardag. CarPay-appen är ett första steg som ger våra kunder full koll på alla köp, samt tillgång till helt nya förmåner kopplat till bilägande. Till exempel blir det möjligt att använda sin intjänade bonus vid tankning på Tanka, genom ett klick i mobilen”.

VIDEO: Se filmen om CarPay

DiacorPlus

– en privat klinik i mobilen

DiacorPlus. Photo: Diacor

DiacorPlus är en tjänst där man träffar doktorn online för medicinsk konsultation eller diagnos. Användarna får också tillgång till personlig vårdrelaterad information, såsom laboratorieresultat, i realtid. HiQ har ansvarat för utvecklingen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsaktören Diacor, som med tjänsten lyfter digital sjukvård i Finland till en ny nivå.

Vi har bestämt träff med Mikko Mölsä från HiQ på Mejlans sjukhus i Helsingfors. Sjukhuset är ett av Finlands största.

Hej Mikko. Hur kommer det sig att du ville ses här på sjukhuset?

- På HiQ jobbar vi allt mer med hälsa och sjukvård. Det är ett viktigt och spännande område med stor förenklings- och förbättringspotential.

På vilket sätt skulle du säga att DiacorPlus förenklar i vardagen?

- Se dig omkring här på sjukhuset. Mycket resurser läggs på enkel konsultation. Men tänk om vi slapp åka hit för mindre grejer? Det skulle spara både tid och pengar. Där kommer DiacorPlus in i bilden. Med tjänsten har du tillgång till din egna lilla privata klinik i fickan med all nödvändig information. DiacorPlus bryter verkligen barriärer iom ett område där man vanligtvis kräver fysiska möten. Tjänsten fungerar i alla mobiler under dygnets alla timmar.

Hur har responsen varit på DiacorPlus?

- Kanonbra! Många säger att det är smidigt att i realtid träffa läkare via chat eller videosamtal, samt ta del av personlig patientdata. Till och med Gartner var överraskade över innovationsgraden. Diacor Plus har också nominerats till digitalgalan Blue Arrow i kategorierna ”Disruption” och ”Bäst presterande team”. En annan anledning till den fina responsen är det fina gränssnittet.

Hur är det att jobba i en bransch som hälso- och sjukvård?

- Det är inte den enklaste av branscher att jobba med. Det finns mycket policys och regler när det kommer till exempelvis patientsäkerhet, och många aktörer upplever att de begränsas av befintliga produkter och system när de vill jobba med innovation. Ändå ser jag att branschen flyttar fram positionerna och vi på HiQ har utvecklat smarta tjänster och produkter som förenklar och förbättrar i både Finland och Sverige.

Tuomas Teuri, IT-chef på Diacor: 

- Redan från början var målet att bygga marknadens bästa och mest högkvalitativa tjänst för mobil hälso- och sjukvård. Vi ville att varje Diacor-kund skulle få tillgång till tjänsten samtidigt, oavsett vilken mobil enhet man använder. Trots vår extremt ambitiösa tidsplan har vi inte kompromissat gällande funktionalitet eller kvalitet vid något skede, vilket är otroligt viktigt när man jobbar med hälso- och sjukvård.  

Om Diacor: Diacor är ett finländskt företag inom hälso- och sjukvård som ägs av stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors tillsammans med LähiTapiola. Diacor har sammanlagt 13 läkarstationer samt Finlands äldsta privata sjukhus, beläget i Gräsviken i Helsingfors.

Non-Hit Car & Truck

- enklare, säkrare bilkörning

HiQ helps Volvo Cars with Non-Hit Car & Truck

Utmaning
Som bilförare utsätts man ständigt för faror i form av till exempel andra bilister och vilt. Att upptäcka alla dessa faror på egen hand är inte lätt.

Uppdrag
Hjälpa kunden Volvo Cars att med avancerad teknik skapa lösningar som gör att fordonet på egen hand kan upptäcka faror som dyker upp i trafiken. Lösningen ska bidra till visionen att ingen ska dö eller allvarligt skadas i en Volvobil år 2020.

Lösning
I det fyraåriga projektet Non-Hit Car & Truck, bidrar HiQ som huvudpartner till framtagandet av ett 360-graders synfält runt bilen.  Kameror och radarsensorer finns numera runt om bilen för att upptäcka faror.

Resultat
Synfältet runt bilen bidrar i allra högsta grad till den nollvision som Volvo Cars har satt upp. Det blir enklare och säkrare att köra en Volvo, eftersom föraren nu upptäcker faran i god tid, så att olyckor kan undvikas.

Video om Non-Hit Car & Truck: Youtube

Swish

Utmaning
Att göra privatpersoner fria från både bankdosa och mottagarens kontonummer för att kunna göra överföringar, samt hitta ett sätt att göra överföringarna i realtid. Den nya innovativa tjänsten skulle även vara gemensam för Sveriges sex största banker, alla med olika säkerhetssystem och processer i grunden.

Uppdrag
Att för Sveriges sex största banker, i samarbete med Bankgirot, skapa en mobil lösning för enkel realtidsöverföring av pengar mellan privatpersoner. 

Lösning
I ett projekt som växte löpande utvecklade HiQ IT-lösningen för mobilapplikationen Swish - en gemensam tjänst för SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank samt Swedbank och Sparbankerna. Med hjälp av tjänsten går det att föra över pengar till personer med konto i en Swish-ansluten bank i realtid. Allt som behövs för en överföring är mottagarens mobilnummer, ingen bankdosa eller långa kontonummer. Betalningarna godkänns med hjälp av mobilt BankID, vilket gör att lösningen är lika säker som de olika bankernas internettjänster.

Resultat
Med Swish kan miljontals svenskar föra över pengar i realtid via mobilen. Tjänsten är en enorm succe som efter sina fyra första år är uppe i omkring 5 miljoner användare, som därmed enklare kan hantera vardagliga situationer såsom att dela på en restaurangnota eller samla pengar till en gemensam födelsedagspresent. Swish vann en Guldmobil som "Årets Mobila Betalning" på Mobilgalan 2013. 

HiQ och Swish nominerade till Guldmobilen

Västerås stad

- förenklad dialog mellan kommun och medborgare

Utmaning
www.vasteras.se har 3,3 miljoner besök årligen. Den gamla hemsidan var byggd på SharePoint och brottades stundtals med en del prestandaproblem. Dessutom upplevdes sidan som rörig och svårnavigerad. En stor utmaning var att utforma ett designkoncept som passar för en kommuns stora informationsmängd och djupa struktur samt att paketera och tillgängliggöra en stor mängd verksamhetsinformation på ett lättingängligt sätt. 

Uppdrag
Västerås stad tog fram effektmål för den nya hemsidan som HiQ tog fasta på i design- och utvecklingsarbetet. Ett av målen var att webbplatsen ska förenkla besökarnas vardag genom att erbjuda information som är tydlig, uppdaterad och enkel att hitta. Ett annat mål var att den ska spara tid och kostnader för staden genom att vara flexibel, stabil och kostnadseffektiv att upprätthålla och vidareutveckla.

Resultat
Nya vasteras.se som har högre tillgänglighet och är enklare att hitta på. Den fungerar bra på både mobil, surfplatta och dator. 2015 utsågs webbplatsen till en av landets fem bästa när Sveriges Kommuner och Landsting presenterade undersökningen ’’Information till alla? En uppföljande granskning 2015’’. Sveriges 290 kommuner granskades i den årliga undersökningen och bedömdes utifrån hur lätt det är att hitta information om kommunens verksamheter via webbplatsen.

"Vi är glada att få lansera en ny plattform som är både snygg, snabb och användarvänlig. Den fungerar på alla enheter och kommer att vara till stor nytta för våra invånare och för alla som besöker Västerås. Den nya lösningen förenklar även för dem som jobbar med webbplatsen. Vi har haft ett gott samarbete med HiQ genom hela projektet." Mats Lindskog, tf kommunikationsdirektör vid Västerås stad.

Project Ngulia

HiQ hjälper till att stoppa tjuvskyttar i Kenya

Utmaning
1970 fanns 20 000 spetsnoshörningar i Kenya. I dag är antalet nere på 650. Tjuvjakten på noshörning ökade med 5 000 procent bara mellan 2007 och 2012 och det är inte enbart djuren som är i fara. Även parkvakterna riskerar sina liv varje dag när utsikten att tjäna stora pengar har fått organiserade ligor med kopplingar till terror­nätverk att ge sig in i tjuv­skyttet. Om utvecklingen inte stoppas riskerar noshörningen, liksom många andra afrikanska djur, att dö ut, vilket vore en tragedi för såväl ekosystemet och mångfalden på savannen, samt för Kenyas safariturism. 

Uppdrag
Kenya Wildlife Service, Stimson Center och Linköpings Universitet har gjort gemensam sak i Project Ngulia - ett initiativ där man med hjälp av ny teknik ska skydda djuren och vända utvecklingen. HiQ har kopplats in av Linköpings Universitet för att utveckla och testa tekniken, och bidrar med både teknisk kompetens och projektledning. Målet med arbetet är att det redan 2016 ska finnas 750 spets­noshörningar i Kenya. 

Lösning
Projektgruppens arbete fokuserar på så kallad sensorteknik och de sensorer som finns i en smartphone. Utifrån det utvecklas applikationer så att parkvakterna på ett enkelt sätt kan kommunicera, orientera sig och rapportera spår av djur och tjuvskyttar. Telefonerna fungerar också som säkerhetslarm. I projektet testas även alltifrån värmekameror och radarsystem till drönare och skottdetektorer. HiQs medarbetare har arbetat på plats i Ngulia-reservatet i Kenya vid flera tillfällen och samarbetar också med Kolmården, för att kunna testa olika tekniker i rätt miljö och med rätt djur.

Resultat
Parkvakterna har tidigare haft väldigt lite att sätta emot tjuvskyttet. I bästa fall har de haft tillgång till en bil, nattkikare, varsitt maskingevär och en kortvågs­radio som vem som helst kan avlyssna. Nu utrustas vakterna med nya smarta lösningar och verktyg för att skydda både djuren och sig själva. På sikt är målet att bevakningssystemet ska kunna skalas upp och användas även på andra platser och vid andra typer av hotbilder.

Se filmen om Ngulia-projektet (Youtube)

Reportage om projektet i HiQ Magazine

 

Vården i siffror

Vården i siffror

Utmaning

Vårdgivarna har behov av information för att kunna förbättra vården. I Sverige är vi generellt duktiga på att samla information från vården, men mindre bra på att få ut relevant information för förbättringsarbete.

HiQs uppdrag

HiQ har ett löpande förvaltningsåtagande för Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring lösningen Vården i siffror (VIS). VIS syftar till att samla in data från olika källor för att skapa underlag för bra rapporter och analyser för att kunna göra uppföljningar och förbättra svensk sjukvård. Landstingsledningar är de primära informationskonsumenterna och de når mätningar, resultat och information via en webbapplikation.

HiQ har bidragit med förvaltningsmodellen, innehållande rutiner och processer för förvaltningen av lösningen. Sedan vi övertog förvaltningen av VIS har fokus legat på att förvalta och vidareutveckla arkitekturen till en skalbar och säker lösning.

Viktiga säkerhetsaspekter är exempelvis behörighetshantering och att kunna hantera informationsöverföring av kvalitetsregisterdata där bara en delmängd ska integreras och göras tillgänglig i VIS. Förvaltningen består av en SPOC och sammanlagt sju personer i teamet.

Vi ansvarar för att relevanta lagar, regelverk och riktlinjer tillämpas för informationshantering och arkitektur.

I HiQs förvaltningsåtagande ingår även nyutveckling. Den bedrivs på ett agilt sätt där arbetet kontinuerligt stäms av med SKL och med en referensgrupp från landstingen. Detta för att säkerställa att lösningen stämmer överens med kundens önskemål samt att prioritera fortsatt arbete. HiQ har även temporärt hjälp till med driften av systemet.

Lösning

Vården i siffror är det centrala nationella gränssnittet för kvalitetsregisterdata och en lösning som omfattar samtliga 21 landsting. I Sverige har vi 106 nationella kvalitetsregister. Målet är att alla dessa ska kunna presentera sin information via Vården i siffror och utrullningen sker löpande.

Resultat

”Vården i siffror” presenterar en mängd statistik och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. I slutet av 2015 öppnades även stora delar av tjänsten upp för allmänheten, vilket gjorde det möjligt för dig som medborgare, journalist eller politiker att på ett lättillgängligt sätt, med interaktiva verktyg, ta del av vårdstatistik. Det kan till exempel handla om utfallet av en viss typ av behandling eller om väntetiden för att få en viss typ av vård. Resultatet av tjänsten Vården i siffror är bättre förutsättningar för förbättringsarbete.

"Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Vilket i sin tur kan leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården." Emma Vintemon, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För mer information kontakta Patrik Wahlberg, ansvarig säljare på HiQ.

Nya kungälv.se

HiQ utvecklar Kungälvs nya webb

Utmaning
En kommun har stora mängder samhällsinformation som behöver vara tillgänglig för invånarna. Det kan handla om alltifrån skola och fritidsanläggningar till bygglov och trafikföreskrifter. En stor utmaning är att presentera och strukturera all information på ett användarvänligt sätt, så att besökaren snabbt och enkelt hittar rätt. I takt med att allt fler huvudsakligen surfar via mobilen behöver informationen vara tillgänglig oavsett vilken enhet som används.  

Uppdrag
HiQ hade helhetsansvaret för både design och utveckling när nya kungalv.se togs fram. Ledorden från kunden var mod, kreativitet och nytänk och uppgiften var att skapa en snygg och modern kommunikationsplattform som förbättrar för invånarna och är enkel att använda. Projektet ställde höga krav på framförallt användbarhet och förenkling. 

Lösning
Nya www.kungalv.se lanserades i september 2015 och är en responsiv lösning som fokuserar på användarna. Den gamla kommunwebben från 2004 har krympt från 11 000 sidor till 800 med enklare texter, mer överskådlighet och översättning till teckenspråk. Den nya lösningen har även en bättre sökfunktion samt en satsning på rörlig bild och stillbild. 

Resultat
Den nya plattformen förenklar och förbättrar genom att erbjuda en bättre användarupplevelse, både för invånarna i Kungälv och för dem som jobbar med kommunikation i kommunen. Det är nu enklare att både sprida och hitta information, när funktioner som sökbarhet förbättrats och lösningen dessutom är anpassad för alla enheter. Den nya kommunwebben kommer även att fortsätta utvecklas framöver, med fler funktioner, mer tillgänglighet och ännu bättre service.

Volvo In-car Delivery

Utmaning
Det är många som upplevt hur krångligt det kan vara att få beställda varor levererade, inte minst då de flesta budfirmors tidsspann krockar med det vardagliga livet. Många gånger är man inte hemma när budet väl anländer och att sedan tvingas hämta leveransen i butik eller på ett uthämtningsställe kostar tid. 

Uppdrag
Att tillsammans med Volvo Cars förenkla leveransen av varor till privatpersoner.

Lösning
HiQ har hjälpt Volvo Cars att ta fram tekniken för den globalt uppmärksammade tjänsten Volvo In-car Delivery, som från början gick under namnet ”Roam Delivery”. Tjänsten gör det möjligt att få leveranser av varor direkt till sin uppkopplade Volvo. I praktiken går det till så att föraren godkänner bilen som leveransadress. Budfirman får då tillgång till bilens position, färg och registreringsnummer samt en digital engångsnyckel kopplad till Volvo On Call. Med en mobil enhet låser budfirman enkelt upp bilen på plats och lämnar varorna i bilens bagageutrymme. Bilen låses sedan omedelbart och ägaren får ett meddelande om att leveransen är klar.

Resultat
Den innovativa tjänsten sparar både tid och krångel, för beställaren såväl som för leverantören och budfirman. Vid pilottesterna sa hela 86 procent att de upplever att tjänsten som tidsbesparande. 92 procent uppgav att de hellre får varor levererade till bilen än till hemmet. När tjänsten lanserades i skarpt läge i november 2015 blev den snabbt både omtalad och uppskattad, och fler leverantörer har också anslutit sig till tjänsten sedan dess.

Klicka för att läsa mer om Volvo In-car Delivery (extern länk)

Facebook för dövblinda

Fejjan för alla

Utmaning
Att inte kunna kommunicera på lika villkor leder till att personer blir isolerade från samhället och stängs ute från sociala sammanhang. I dag sker mycket av våra samtal på internet, som kan vara en svår miljö att kommunicera och navigera i för den som är dövblind eller svårt synskadad. I fallet med Facebook beror det på att gränssnittet och den enorma informationsmängden inte är kompatibelt med hjälpmedel som skärmläsarprogram och punktskriftdisplay. Utmaningen blev att skapa ett enklare och mer avskalat Facebook, som ändå förser användaren med de vanligaste funktionerna. 

Uppdrag
Att hjälpa Post-och telestyrelsen (PTS) att göra Facebook tillgängligt för alla, även personer med dövblindhet och svåra synnedsättningar.

Lösning
HiQ har tillsammans med PTS utvecklat tjänsten ”Fejjan för alla”, som fungerar på såväl datorer som surfplattor och smarta telefoner. Det användarvänliga gränssnittet fungerar väl med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram. Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med målgruppen och personer med dövblindhet och synskador har varit med och testat under hela utvecklingsprojektet. Fejjan för alla är en avskalad version av Facebook där de vanligaste funktionerna, som statusuppdateringar, vänner och meddelanden har förenklats.

Resultat
Med tjänsten kan dövblinda och svårt synskadade kommunicera med anhöriga, nya kontakter och andra med funktionsnedsättning på lika villkor. Omdömena efter lanseringen har varit positiva, inte minst gällande enkelheten i tjänsten. Möjliga användare är Sveriges omkring 2 500 dövblinda och 100 000 synskadade personer.

Video om "Fejjan för alla": Youtube (extern länk)

Facebook har sedan releasen minskat rättigheterna för många applikationer att koppla till och hämta information från Facebook, däribland ”Fejjan för alla”. På grund av detta stängdes ”Fejjan för alla” den 29 december 2015.
Läs mer om vad som hänt efter stängningen på http://pts.se/fejjanforalla

S-mobil förenklar vardagen

HiQ hjälper S-gruppen med S-mobil

Utmaning
S-gruppens butiksbank S-banken har över 2,6 miljoner kunder i Finland, samt ombud på fler än 700 av S-gruppens serviceställen. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-förmånskortet. Utmaningen var att koppla samman alla S-gruppens tjänster – bonuspoäng, internetbank och olika förmåner.

Uppdrag
Hjälpa S-Gruppen i Finland att förenkla och förbättra för sina kunder genom att utveckla och erbjuda nästa generations mobila banktjänster. 

Lösning
Lösningen som HiQ utvecklade kallas S-mobil, och är världens första mobilbank som integrerats med ett kundbonussystem från handeln. Med tjänsten kan S-gruppens kunder hantera sina bankärenden och samtidigt kontrollera sitt bonussaldo. S-mobil erbjuder även personliga förmåner och rabatter samt en anpassad funktion för sökning av verksamhetsställen. För en komplett lista av de många smarta funktionerna, besök gärna http://www.s-mobil.fi

Resultat
S-mobil förenklar och förbättrar kundernas vardag och fick direkt efter lanseringen ett fantastiskt mottagande av både experter och användare. Bland annat fick tjänsten ett hedersomnämnande i tävlingen GrandOne i kategorin ”Bästa Användarupplevelse”. S-mobil lanserades i november 2013 och hade redan i april 2014 laddats ned till närmare 200 000 mobila enheter. S-mobil har lyckats möta användarnas förväntningar och behov, vilket bevisas av att konsumenterna gett tjänsten ett högt snitt på hela 4 av 5 stjärnor i sina bedömningar.

Channel 4

HiQ helps Channel 4 with Youview

Utmaning
Vårt sätt att se på TV förändras och dagens tittare är vana vid att själva kunna välja när, var och hur de konsumerar TV. För att möta tittarnas behov beslutade sig Storbritanniens Public Service-bolag och två bredbandsföretag för att gemensamt skapa YouView - en abonnemangsfri och lättanvänd TV-tjänst med över 70 digitala kanaler, sju dagars reprisfunktion samt en stor mängd tv-program, filmer och radio on demand. Channel 4 behövde då skapa en helt ny spelare och portal som skulle synka med den gemensamma lösningen.

Uppdrag
HiQ är digital partner till Channel 4 och fick i uppgift att hjälpa det ledande brittiska TV-bolaget att skapa en IP-TV-tjänst med ny spelare och portal för YouView – en gemensam plattform för Storbritanniens Public Service-bolag.

Lösning
HiQ var en nyckelspelare i det team som skapade Channel 4s spelare och portal för YouView. En kritisk del i arbetet var utvecklingen av en helt ny on demand-spelare för den nya plattformen, komplett med innehållsskydd, dynamisk annonsering och detaljerad rapportering. HiQ hjälpte även Channel 4 med utvecklingen av ett loggningssystem som är avgörande vid diagnostisering och felsökning av problem.

HiQ är digital partner till Channel 4Resultat
Med Channel 4s nya IP-TV-tjänst kan kanalens tittare se sina favoritprogram när de vill, både live och on demand, på sin vanliga tv.

Dregen

HiQ skapade ny kommunikationslösning till Dregen

Utmaning
I dagens digitala värld är en artist så mycket mer än någon som skriver låtar och står på scen. När kanalerna är oändliga krävs en genomarbetad kommunikation för att nå igenom bruset. Dregen sitter mycket på turnébussar runtom i världen och därför måste det vara smidigt och enkelt för honom att jobba. Det är även viktigt med en direkt kontakt med fansen så att Dregen personligen kan nå ut till sin publik.

Uppdrag
Att hjälpa Sveriges meste rockstjärna att kommunicera och nå ut till fans och media med en lösning som passar hans image.

Lösning
Vi skapade en ny hemsida och digital plattform som med sin råa och rockiga attityd passar Dregens image perfekt. Webblösningen tar Dregens digitala kommunikation till en helt ny nivå och är baserad på en snabb, flexibel och lättadministrerad lösning som artisten med lätthet kan hantera på språng. Eftersom Dregen är väldigt aktiv i sociala medier blev det ett naturligt inslag. Fokus lades på användarvänlighet och hemsidan som mobil kanal.

HiQ works with DregenResultat
Dregens nya hemsida har ett stort antal besökare och mobiltrafiken har blivit ett väsentligt inslag. Hemsidan ökar hans synlighet och kontakten med fans och media. Han kan tack vare sin nya digitala plattform lägga mer av sin tid på låtskrivande och turnéer.

Fintoto

Fintoto

Utmaning
Att ta spänningen och dramatiken från trav- och galoppsporten in i mobilen. Trav är Finlands näst populäraste sport baserat på publiksiffror, med runt 730 000 åskådare per år, och spelandet på hästar uppgick 2012 till nästan 250 miljoner euro, motsvarande över två miljarder kronor, varav runt hälften kom från onlinespel. I takt med ett ökande intresse och den nya teknikens intåg upptäckte Fintoto ett tydligt behov av en mobiltjänst, framförallt bland nya spelare. Lösningen behövde vara modern och enkel att använda.

Uppdrag
Att skapa en ny och modern mobiltjänst för Fintoto Oy, som anordnar och marknadsför spel på hästar i Finland.

Lösning
HiQ skapade ”Toto-mobiili”, en tjänst som förflyttar Toto-spelandet och direktsändningarna till smartphonen i spelarnas ficka, och tillåter dem att spela och följa loppen närsomhelst, varsomhelst.  Tjänsten sätter användaren i fokus, genom att kombinera de bästa tekniska lösningarna med nöjet och spänningen i spelandet.

Resultat
Fintotos kunder kan nu enkelt spela på hästar och följa direktsändningarna från trav- och galopptävlingar direkt i sina smartphones. Lösningen förenklar för användarna och stärker Fintotos erbjudande.

JAS 39 Gripen-simulatorn

Utmaning
Att simulatorerna ska följa utvecklingen av flygplanet och erbjuda en pilotmiljö som är så lik det riktiga planet som möjligt. Piloten måste känna igen sig, så att träning på marken blir så lik upplevelsen i luften som möjligt. Flygplanet i sig är ett av Sveriges största industriprojekt och flygplanet ett av världens modernaste. I en simulator är miljön ytterligare komplex då förutom själva flygplanet även all omgivning, operatörsplatser, taktisk omvärld m.m. även ska simuleras på ett verklighetstroget sätt och givetvis ska simulatorerna vara enkla att hantera för användarna. 

Uppdrag
HiQ har varit en samarbetspartner och bidragit till utvecklingen och förvaltningen av flygträningssimulatorer för JAS 39 Gripen sedan mitten 1990-talet. Simulatorerna används för att utbilda piloter i att flyga flygplanet, hantera de taktiska systemen och klara av olika nödsituationer.

Lösning
Inom projektet jobbar vi agilt, där vi hela tiden tar ansvar för vad som vid varje tidpunkt är viktigast för kunden och användaren. I uppdraget ingår konsulttjänster inom alltifrån projektledning, CM-hantering och säkerhetsarbete samt kravberedning, kravspecificering, design/arkitektur, utveckling, test, leverans, utbildning och support till användarna (både tekniker och piloter).

JAS-simulatorn - ett av HiQs äldsta projektResultat
Över 300 piloter har genom åren utbildats och tränats i simulatorerna. Utbildningen i en simulator är mycket kostnadseffektiv och dessutom mycket mer miljövänlig än andra alternativ.

Stockholm Pride Parade

Channel Q livesände Stockholm Pride Parade

Utmaning
Att genomföra den allra första live-sändningen av Sveriges största event, Stockholm Pride, och engagera deltagarna i paraden med hjälp av mobila enheter.

Uppdrag
Över en halv miljon människor på Stockholms gator under fyra timmar där vi uppmanar till att streama bilder in i TV-sändningen skapar stor belastning på nätet. Vi ville också sätta nya rekord i live-streaming under en dag. ”Öppenhet” var temat för Pride och vi ville visa på att tekniska lösningar som Channel Q bidrar till ett öppnare samhälle.

Lösning
Vi skapade en fyra timmar lång live-sändning med programledaren Roger Nordin. Gäster som till exempel Danny Saucedo, Babsan och EU-minister Birgitta Olsson gästade sändningen. Genom att integrera Bambuser på vår hemsida kunde man följa tusentals livebilder från paraden. Kamerateamet jobbade hårt med att skapa en wifi-matta genom paradvägen. Alla kunde bidra till den fantastiska showen. Sändningen visades på hiq.se, expressen.se, qx.se och på storbildsskärmen i Kungsträdgården.

Resultat
Vi genomförde den första live-sändningen någonsin av Stockholm Pride Parade och satte nytt nordiskt rekord i antal livestreams på en dag. Vi slog besöksrekordet på vår hemsida och hade tiotusentals tittare av webbtvsändningen. Vi lyckades också visa på hur teknik skapar öppnare samhällen.

Video om Pride-projektet: Youtube (extern länk)

Våra marknadssegment
Läs mer Stäng
Här finns våra kunder
Telekom
Fordon
Industri
Myndigheter & verk
Finans & försäkring
Medier, spel & underhållning
Försvar & säkerhet
Handel
Här finns våra kunder

Tillsammans med våra innovativa och drivna kunder, arbetar vi på HiQ med att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik och kommunikation.

HiQs kunder finns inom en mängd olika branscher och har en tydlig gemensam nämnare - de vill alla ligga i framkant och genom smarta och användarvänliga lösningar utveckla sina affärer och verksamheter.

Våra kunder, som finns framförallt i Norden men även globalt, delar vi in i åtta marknadssegment.

Telekom

HiQ har sedan 1995 en mycket stark position inom telekom och vi samarbetar med globala och marknadsledande kunder.

I över 20 år har vi arbetat med leverantörer, operatörer, användare och de lagstiftande myndigheterna, vilket gett oss ett djupt kunnande inom telekomsystem, både ur teknisk och affärsmässig synvinkel.

I dag arbetar vi brett med kunderna i segmentet; med avancerade tekniska system, digitala kanaler och med lösningar riktade direkt till slutanvändarna. Vi vinner också strategiska uppdrag där vi hjälper våra kunder att identifiera nya möjligheter. HiQ är bland annat partner till en global telekomoperatör, med uppdraget att utveckla operatörens affär inom områdena Internet of Things och digital transformation.

Mobilitet och uppkoppling är i dag en självklarhet. Vår erfarenhet och kunskap inom telekom skapar därför stort värde för kunder och projekt även i andra branscher, i takt med digitaliseringen går in i område efter område.

Exempel på kunder i detta segment är Ascom Wireless Solutions, Com Hem, Doro, Ericsson, Microsoft Devices, Nokia, Telenor, TDC, Telia och Tele2.

Fordon

Fordon och deras olika enheter är i dag uppkopplade och kommunicerar med varandra. Bilen är inte längre enbart ett färdmedel, det handlar allt mer om relaterade tjänster.

Tekniken förenklar för oss människor, bidrar till miljövänligare fordon och höjer säkerheten på vägarna.

Innovationskraften är stark och den kanske tydligaste trenden är Autonomous Drive, det vill säga självkörande fordon. Det är det som tillsammans med alltings uppkoppling driver utvecklingen framåt med stormsteg. Nu kan allt kopplas ihop i molnet – fordonståg, aktiva säkerhetssystem, Internet of Things-lösningar och infotainment. Fokus flyttas från själva produkten till olika tjänster, exempelvis Volvos In-car Delivery som möjliggör leverans av varor direkt till din bil.

HiQ levererar både spetskompetens på tekniksidan och agerar som partner inom koncept och innovation. Vi har bland annat arbetat med teknik- och konceptutveckling i Volvo Cars två nya koncept. Det ena, ”Concept 26”, tittar på vad vi förare vill göra med tiden när bilen har tagit över ratten - ett arbete där säkerhet och upplevelse är bärande delar. Det andra konceptet använder ”mixed reality” och tar både köpar- och förarupplevelsen till en ny nivå.

HiQ är även med och utvecklar miljövänliga fordon. Här är tekniken avgörande i att hitta nya och effektiva lösningar.  

Exempel på kunder i detta segment är BorgWarner, Scania, Volvo Cars och Volvo Group.

Industri

Viljan att förenkla och förbättra är stor inom industrin, och allt fler företag är beroende av, och ser möjligheter med, digitalisering.

I denna utveckling har HiQ kunnandet och erfarenheten för att stärka verksamheter. En gemensam nämnare inom segmentet är företagens behov av att bli mer kostnadseffektiva och av att identifiera nya erbjudanden - med målet att bevara sin konkurrenskraft. Det pratas mycket om möjligheterna med Internet of Things i takt med att allt nu blir uppkopplat. Utmaningen ligger i att urskilja vilka möjligheter som skapar ett faktiskt värde. Inte bara innovation för innovations skull, utan med användaren och resultatet i fokus.

HiQ har en stark förankring inom segmentet och vi hjälper många bolag att effektivisera sina processer, bland annat infrastruktur- och byggbolaget Destia i Finland. Genom ett helhetsansvar för Destias systemintegrationer ser HiQ till att alla affärssystem fungerar sömlöst tillsammans, vilket gynnar verksamheten och i förlängningen nästan alla invånare i Finland.

Vi arbetar med många globala aktörer, bland annat med hantering av affärskritiska applikationer och utveckling av digitala tjänster. HiQ är till exempel strategisk partner till Finnair och SAS, med ansvar för utveckling, support och drift av kritiska crew management-system.

Exempel på kunder i detta segment är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Bombardier, Cactus, Dekra, Destia, Electrolux, Finnair, Jeppesen Systems, Kuusakoski, Kerava Energy och SAS.

Myndigheter & verk

Myndigheter och offentliga organisationer arbetar hela tiden med att öka tillgängligheten och förbättra servicen till medborgarna, bland annat genom digitala verktyg och tjänster.

HiQ har lång erfarenhet av denna typ av kritiska lösningar och av de utmaningar våra kunder brottas med – som kan gälla alltifrån föråldrade system och hantering av stora datamängder till säkerhet och integritetsfrågor.

Att förenkla för medborgarna kan rent konkret vara att till exempel se till att patientjournaler följer med digitalt oavsett vårdenhet. Det kan också vara när vi hjälper kommuner att förbättra kommunikationen och kontakten med sina invånare, eller när vi hjälper en myndighet att effektivisera verksamheten internt.

HiQ har ramavtal med myndigheterna för samordnad upphandling i både Finland och Sverige; Hansel och Kammarkollegiet. Det ger oss en stark plattform för att växa ytterligare i detta viktiga segment. Vi fortsätter också att stärka vår position inom hälso- och sjukvård, där vi genom strategi och teknik förenklar för patienter och vårdgivare. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar vi till exempel för vidareutveckling och förvaltning av ”Vården i siffror”, en tjänst som ger medborgarna tillgång till vårdstatistik från hela landet.

Exempel på kunder i detta segment är Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Kungälvs kommun, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Post- och Telestyrelsen, Regeringskansliet, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Västerås stad och finländska tullen.

Finans & försäkring

I dag tar vi för givet att kunna sköta våra bankärenden enkelt, snabbt och säkert - och via mobilen.

På HiQ kombinerar vi vår finanskompetens med expertis inom digitalisering och skapar starka erbjudanden inom mobila betalningar och banktjänster - ett område där HiQ fortsätter att vara den ledande aktören i Norden.

Vi är stolta över statistiken som visar att miljontals människor använder de olika tjänster som HiQ jobbar med. Ett exempel är Getswish betaltjänst Swish, där HiQ tillsammans med Bankgirot utvecklat IT-lösningen. Tjänsten har i dag över fyra miljoner användare.

HiQ hjälper också Volvofinans Bank på deras digitala resa, genom skapandet av tjänsten ”CarPay” som erbjuder full koll på alla bilrelaterade köp och betalningar, samt helt nya förmåner. Tjänsten förenklar för närmare en miljon bilägare

Exempel på kunder i detta segment är Bankgirot, Collector, Fennia, Handels­banken, LähiTapiola, Nordea, OP Pohjola Group, S-gruppen, SEB, Swedbank, Trafikförsäkringsföreningen, Varma och Volvofinans Bank.

Medier, spel & underhållning

Det här segmentet har förändrats i snabb takt. Vi väljer i dag själva var, när och hur vi vill se på tv, spela eller följa nyhetsflödet.

Aktörerna inom området tampas alla med samma utmaningar. Konkurrensen är stor och utbudet enormt, vilket ställer höga krav på intressant innehåll och användarvänlighet. De som erbjuder kvalitativt innehåll och kan leverera via enkla och smidiga plattformar är de som lyckas. Dessutom krävs en vinnande affärs- och marknadsstrategi för att sticka ut i bruset.

De här utmaningarna stämmer väl med HiQs position inom teknik, människa och affär. Vi använder tekniskt kunnande i kombination med interaktionsdesign och användarbeteende när vi arbetar med både erfarna och nya aktörer. Vi samarbetar bland annat med ett världsberömt företag inom leksaker, upplevelser och underhållning. HiQ arbetar sedan flera år också med gamification och digitalt lärande, ett växande område som vi bara sett början på.

Inom gaming är de nordiska aktörerna framgångsrika på den globala marknaden och HiQ jobbar med en rad ledande spelföretag. Vi är även med i utvecklingen av odds- och sportspel, till exempel med en prisbelönt tjänst för spel på hästar i Finland.

Exempel på kunder i detta segment är Channel 4, DICE, Fintoto, GTECH, King, MTG, MTV3 Finland, Rovio, Spotify, Sveriges Television, TV4, Utbildningsradion och Veikkaus.

Försvar & säkerhet

Vi lever i en tid då försvar och säkerhet blir allt viktigare, och där även övervakning och omvärldsbevakning ingår.

Med en osäkrare världsbild hamnar försvarsfrågan högre på agendan – inte minst är IT-säkerhet en allt viktigare fråga för våra kunder. HiQs erfarenhet från området är sedan grundandet 1995 mycket omfattande.

Vi arbetar sedan 20 år tillbaka med att utveckla tränings- och utvecklingssimulatorer för JAS - högteknologiska lösningar som genom åren använts för träning och utbildning av hundratals piloter världen över. Simuleringstekniken är något som vi kan använda även i andra segment, till exempel inom industrin.

På HiQ har vi alltid varit duktiga på att använda kunskap från en bransch i helt andra segment. Vi kombinerar bland annat kunnandet inom telekom och mobilitet med vår erfarenhet inom säkerhet, när vi bidrar med teknisk kompetens i Project Ngulia i Kenya. I Ngulia-initiativet används sensorteknik för att skydda spetsnoshörningar och parkvakter från tjuvjägare.

Vi hjälper också Försvarets Materielverk med att förenkla spårningen av materiel med hjälp av RFID-teknik – ett samarbete som har fått internationell uppmärksamhet. Spårningen effektiviserar och ger FMV bättre kontroll, vilket ger positiva effekter ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Exempel på kunder i detta segment är BAE, Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Linköpings Universitet och SAAB.

Handel

Handeln är sedan flera år inne i ett enormt skifte. I dag står e-handeln för en betydande del av vår konsumtion och nya rekord sätts ständigt.

Det är dags att stryka bokstaven ”e” och se allt som handel, men via olika kanaler och plattformar. Att handla via nätet är i dag norm och vi köper också allt mer från utländska aktörer. För företag i Norden skapar detta nya krav och utmaningar när det gäller användarupplevelsen och den totala kundresan. En effekt av konsumenternas krav på mer enkelhet ser vi bland annat när Swish lanserats även för näthandel.

HiQ har en bred branschkunskap och vi är leverantör till många ledande handelskedjor. Vi samarbetar med kunden från idé och design till kvalitetssäkring inom alltifrån inköps- och logistiksystem till marknads- och försäljningsverktyg. Vår expertis inom betallösningar är värdefull när det ställs nya krav på förenklade köpprocesser för att öka konverteringsgraden.

HiQ hjälper bland annat Suomen Lähikauppa (SLK) i Finland att förbättra sina tjänster för lojalitetskunder. Genom integrationslösningen som HiQ implementerar får stamkunderna betydande förmåner i SLKs närmare 700 butiker runtom i Finland.

Exempel på kunder i detta segment är ICA, Suomen Lähikauppa, Stockmann och Vianor.

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom telekom?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom fordon?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom industrisegmentet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom offentlig sektor?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom finans och försäkring?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom medier, spel & underhållning?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom försvar & säkerhet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom området handel?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng
HiQs erbjudande
Läs mer Stäng
Vad vi gör för våra kunder
Telekom
Mobilitet
Digital kommunikation
IT i fordon
Affärskritiska system
Virtual Reality
Simulering
Spel och plattformar
Värdepappershandel
GDPR
Vad vi gör för våra kunder

HiQs passion är att skapa enkla lösningar på komplexa utmaningar. Vår övertygelse är att innovation stavas enkelhet, och tillsammans med våra kunder driver vi innovation för en bättre och roligare värld. 

Digitaliseringen för med sig att många affärsmodeller utmanas och jakten på att hitta nya värdeskapande erbjudanden och en kostnadseffektivare verksamhet är intensiv. Tekniken blir påtagligt billigare, mindre, kraftfullare och mer uppkopplad och vi ser att användaren får en allt större roll i att driva innovation.

I en tid där behov av förändring och utveckling dominerar våra samtal skapar vi på HiQ tydlighet och handlingskraft hos våra kunder. Vi visar vägen för dem som brottas med digital ångest och vi driver förnyelse med dem som behöver transformera sina produkter, tjänster, affärsmodeller och organisationer.

Vår drivkraft är att förenkla människors liv och skapa en bättre värld genom teknik och kommunikation. Det har positionerat HiQ som en ledande aktör med erfarenhet och kunskap inom hela spektrat av teknik, användare och affär.

Vi hjälper våra kunder i hela kedjan från teknikutveckling, systemlösningar, test, drift och underhåll, till digitala strategier, konceptutveckling, användarupplevelse, design och innehållsproduktion. Vår kund är lika ofta en VD eller marknadschef som en IT-, teknik eller utvecklingschef, och våra uppdrag är både operativa och strategiska.

HiQ verkar inom alla typer av branscher och hjälper organisationer att stärka sin affär, förenkla för sina användare och effektivisera sina verksamheter.

HiQ's position

Telekom

Telekom innebär kommunikation mellan människor och mellan människor och system.

System kommunicerar med varandra utan människors inblandning. Det handlar om att din dator, spelskonsol, mobil, musikanläggning, TV och annat ska fungera och kommunicera med omvärlden.

HiQ har sedan länge en stark position inom telekom och arbetar med de flesta leverantörer av system, mobiltelefontillverkare, operatörer i Norden. Vi ser en fortsatt stark konvergens mellan internet, media, underhållning och mobilitet. Här spelar telekomtekniken en central roll när informationsöverföring med hjälp av IP växer. HiQ verkar mitt i den konvergensen.

Ett exempel är utvecklingen av Dreamparks nästa generations IP-TV portal. TV distribuerad över IP-nät via en ny sorts hybridbox kommer att ge tittarna tillgång till ett brett utbud av TV-kanaler, internet, hyrfilmstjänster, Facebook och Twitter direkt i TVn. Framöver blir det även möjligt att spela in program direkt i mobiltelefonen eller surfplattan.

Mobilitet

Oavsett var vi befinner oss har vi vant oss vid att vara ständigt uppkopplade via mobiltelefonen, datorn eller surfplattan. På jobbet, semestern eller på fritiden.

Vi tar det för självklart att ständigt ha tillgång till de tjänster som vi anser är viktiga. Det kan vara mailen, sociala nätverket, väderleksprognosen, mobilbanken eller favoritmusiken bara för att nämna några exempel. Gemensamt är att vi ställer stora krav på tillgänglighet, integritet, innehåll och användbarhet i tjänsterna.

HiQ erbjuder kunder i alla marknadssegment expertkompetens inom mobilitet och mobila lösningar och vi har en bred kompetens inom olika tekniska plattformar. Vi arbetar med rådgivning och strategier, applikationer, användbarhet och kvalitetssäkring kopplat till affärsnyttan i våra kunders verksamheter. Det kan till exempel vara en mobil bankapplikation för att utföra banktjänster eller en mobil e-handelsplattform för att kunna handla varor direkt i mobilen.

Digital kommunikation

På bara några år har vårt sätt att kommunicera förändrats. För att möta nya utmaningar och behov har HiQ idag ett starkt team i form av en digital byrå som hjälper våra kunder att bli ännu starkare i sin digitala kommunikation.

Kommunikation sker idag allt mer online och på flera olika plattformar. Detta skapar uppdrag för HiQ, som allt oftare utnämns till digital och strategisk partner. Med expertis kring både teknik, kommunikation och affär och gedigen erfarenhet från flera marknadssegment och specialistområden vinner HiQ mark på den digitala marknaden. HiQs digitala byrå är uppbyggd av team som många gånger jobbar i projekt som ställer höga krav på innovation, kreativitet och tekniskt kunnande och består av bland annat creative directors, art directors, användbarhetsexperter, interaktionsdesigners och copywriters.

Partnerskapet skräddarsys för att på bästa sätt stötta kundens affär. Det innebär att vi blir en långsiktig samarbetspartner till organisationer som ser IT och kommunikation som affärskritisk för att nå framgång. Det sker också i form av en avgränsad del i projekt då vi jobbar tätt ihop med till exempel reklambyråer för att nå bästa resultat för kunden.

IT i fordon

Nya fordon som kommer ut på marknaden är fullmatade med IT och teknik.

Det kan vara ett informationssystem för föraren om hur bilen mår, ett navigationssystem eller underhållning för passagerarna. Ett fortsatt växande område är aktiv säkerhet. System där bilen bromsar av sig själv när något kommer i vägen eller möjligheter till bättre sikt i mörker.

HiQ hjälper fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin att utveckla plattformar, system och tjänster för fordon. Både för kommunikation mellan olika enheter i bilen och för kommunikation till och från bilen. Vi är väl positionerade inom områden som infotainment, aktiv säkerhet, telematik och användbarhet.

Ett annat växande område, där HiQ har lång erfarenhet, är mobilitet och digitala kanaler. Vi utvecklar också motorstyrsystem, produktionssystem och diagnostiklösningar där vi bland annat levererat ett nytt produktionssystem, för en ledande global fordonstillverkare. Genom vårt breda erbjudande till fordonsindustrin sparar HiQs arbete både liv och pengar.

Affärskritiska system

IT erbjuder stora möjligheter för företag och myndigheter att förbättra och förenkla sina verksamheter.

Många företag har en stark koppling till sina IT-system. Banker och försäkringsbolag är helt beroende av att IT-systemen för till exempel betalningar och andra elektroniska överföringar fungerar. Våra myndigheter behöver stödsystem för att hålla ordning på sin verksamhet och att tjänsterna till oss medborgare fungerar.

För Skatteverket har man genom IT gjort det möjligt att erbjuda bättre och enklare service. Elektroniska blanketter, deklarationer och ansökningar gör Skatteverkets tjänster lättanvända.

HiQ utvecklar system med höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet som är affärskritiska för hela verksamheten. Ofta handlar det om system som aldrig får stanna, till exempel system för aktiehandel eller ärendehanteringssystem för myndigheter. Det kan också vara logistiklösningar för transportföretag eller handelsföretag.

Virtual Reality

VR, Mixed Reality och Augmented reality är begrepp och tekniker som tidigare förknippats mest med spel och underhållning. Nu har VR-tekniken nått en mognadsgrad där den kan vara affärsutvecklande och skapa verklig kundnytta, inte minst i kombination med att tekniken nu finns tillgänglig mobilt.

Ett segment som ligger långt fram i att anamma tekniken är fordonsindustrin, bland annat med det koncept som Volvo Cars lanserat och där HiQ varit med och konceptutvecklat och implementerat teknik. I konceptet används ”mixed reality” på Microsofts nya plattform, vilket tar både köpar- och förarupplevelsen till en helt ny nivå. Klicka här för att se en video om konceptet

HiQ har utöver samarbetet med Volvo Cars startat flera koncept- och utvecklingsprojekt med Virtual Reality även inom områden som utbildning och kommunikation. Områden där tekniken har potential att revolutionera sättet vi lär oss nya saker på och hur vi interagerar med andra, i verkliga eller virtuella miljöer. Sjukvården är ett annat område där det finns stora möjligheter till innovation och förenkling med hjälp av VR-teknik.

Simulering

Ett av de specialistområden där HiQ har längst erfarenhet är simuleringsteknik. Vi är ledande i Norden inom utveckling av mjukvara för simulerade miljöer och arbetar med många kunder inom området.

Alltsedan JAS Gripen togs fram har vi varit med och utvecklat simulatorer för utbildning och träning av piloter. Detta är ett uppdrag där HiQ fortfarande arbetar med utvecklingen vartefter flygplanet och tekniken utvecklas. En intressant detalj med just JAS Gripen-projektet är att simulatorn använder samma systemprogramvara som det riktiga flygplanet.

Vi utvecklar också simulatorer som används vid utveckling och test av nya mobiltelefoner och IT-lösningar i bilar. Ett annat exempel är när vi hjälpte Forsslund Systems, KTH och Karolinska institutet att utveckla en oralkirurgisk tandläkarsimulator. Simulatorn används av tandläkarstudenter för att praktiskt öva kirurgiska ingrepp.

Spel och plattformar

Idag finns en uppsjö av interaktiva onlinespel. Skraplotter finns idag i mobiltelefonen, poker gör succé på surfplattan och många nyheter är på väg.

Vi arbetar med interaktiva spel för till exempel vadslagning och sportspel. Efterfrågan på interaktiva spelalternativ ökar, framförallt inom området sportspel.

Vi är ledande i Norden och utvecklar och implementerar plattformar för spel samt själva spelen. Vi utvecklar också avancerade lösningar för att hantera säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Bland våra kunder finns etablerade välkända nordiska spel- och vadslagningsföretag samt GTECH, den världsledande leverantören av IT-lösningar och tjänster till spel- och lotteribranschen.

Värdepappershandel

Inom området finans är HiQ specialiserade på värdepappersservice.

Inom detta område har vi gjort mängder av projekt och uppdrag, från strategi, system till förvaltning. Det viktigaste för våra kunder är oftast effektivitet – hur vi får processen att gå snabbare, hur vi får den mer kontrollerad eller hur vi minskar risken. Tack vare HiQs förståelse för värdepappersflödena, kan vi hitta svaren på dessa frågor. Vi har specialistkompetens inom hela flödet från order och avslut till clearing och settlement.

Vi tillför kunden kunskap om hela kedjan av affären. Finansbranschen är komplex och oftast har man bara möjlighet att fokusera på och förstå en del av marknaden. Vi på HiQ har en förståelse för helheten. Därför kan vi på kort tid hitta effektiva, säkra lösningar som uppfyller alla standarder och lagkrav som finns, från orderläggning till att affären är färdig och registrerad. Helhetssynen spar både pengar och tid för kunden, som snabbt kan komma igång och arbeta med nya affärsmöjligheter.

GDPR

Snart äger varje person sina personuppgifter och väljer när, om och till vem man vill låna ut dem.

Vet ni vad GDPR kommer att innebära för er verksamhet? Vilka åtgärder ni behöver planera och genomföra? Finns t.ex. processer och IT-stöd på plats för att hantera 10 000 personer som samtidigt begär ut sina personuppgifter? Har ni kontroll på vilka personuppgifter som finns hos er i ostrukturerad data (t.ex. Excel-filer, e-post, andra dokument på servrar)?  

Den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen på svenska) Personuppgiftslagen (PuL). Den nya EU-förordningen syftar till att stärka och skydda individens rättigheter och tydliggöra ansvar och skyldigheter företag och myndigheter har vid personuppgiftsbehandling. Se det som att varje person har rätt att avgöra på vilket sätt och i vilket sammanhang de egna personuppgifterna används.

Kort och gott kan man säga att individens skydd blir mycket starkare. Och väljer företag att strunta i det så kan det bli dyrt. Sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av global årsomsättning, det som är högst, är ett mycket bra argument för att följa förordningen. 

Med tydliga krav på bl.a. dokumentation av processer och rutiner, laglig grund för personuppgiftsbehandling, dataskydd och rätt till dataportabilitet påverkar GDPR samtliga delar i en organisation. Företag, myndigheter, föreningar – GDPR gäller alla! 

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom telekom?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom mobilitet?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom digital kommunikation?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom IT i fordon?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom affärs- och verksamhetskritiska system?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns inom VR och vad vi kan göra tillsammans?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom simuleringsteknik?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom spel och plattformar?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom värdepapperhandel?

Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer Stäng

Vill du veta vad HiQ kan göra för dig inom GDPR?

Som hjälp att få koll på läget erbjuder HiQ tillsammans med advokatbyrån Bird & Bird en Critical Review (GDPR-CR) som utifrån ett GDPR-perspektiv genomlyser verksamhet, IT och juridik. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer Stäng
Läs mer Stäng
Offentliga ramavtal
Om Kammarkollegiet
Referensuppdrag
Offentliga ramavtal

HiQ vill skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv.

Vi är därför glada att ha flera ramavtal med myndigheter och offentliga organisationer som kontinuerligt arbetar för att öka servicenivån och göra människors liv enklare.

Några exempel på våra befintliga kunder är Skatteverket, Post- och Telestyrelsen, Kammarkollegiet, SLL (Stockholms Läns Landsting), Försvarsmakten, Regeringskansliet och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).  HiQs konsultjänster avropas både i form av resurstjänster och uppdragstjänster.


 

Nya ramavtal med Kammarkollegiet

HiQ har vunnit två nya ramavtal med Sveriges äldsta myndighet - Kammarkollegiet. De nya ramavtalen avser tjänster inom systemutveckling och informationsförsörjning.

HiQs ramavtal med Kammarkollegiet 

Systemutveckling

Vi är stolta att ha utsetts som Kammarkollegiets ramavtalsleverantör inom området "Programvaror och tjänster – Systemutveckling".
Hela avtalet finns för granskning på avropa.se (extern länk)

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Typiska områden som omfattas är:

 • IDE (Integrated Development Environment)
 • Avlusare
 • Kompilator
 • Testprogramvara
 • Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
 • Versionshantering
 • Configuration Management
 • Modelleringsverktyg
 • Utvecklingsramverk
 • Kontinuerlig integration
 • Databaser
 • Kravhanteringsverktyg
 • Objekt-relationell mappning
 • Mellanprogramvara
 • Programvara för meddelandeköer
 • ESB (Enterprise Service Bus)
 • Applikationsserver
 • Webbserver
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • Transaktionsmonitor
 • Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

I avtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras - till exempel installation i kundens IT-miljö, programvara som levereras med hårdvara för installation i kundens IT-miljö (så kallad appliance), appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.

Kontakt
Vid frågor om ramavtalet "Programvaror och tjänster - Systemutveckling", kontakta oss via epost: potsystemutv.kammarkollegiet@hiq.se eller hör av dig direkt till någon av kontaktpersonerna nedan.

 

Informationsförsörjning

Vi är stolta att ha utsetts som Kammarkollegiets ramavtalsleverantör inom området "Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning".
Hela avtalet finns för granskning på avropa.se (extern länk) .

Detta ramavtal omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella.

Kontaktstödjande
Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i denna upphandling en tjänst som en myndighet tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en myndighet, t.ex. att lämna in uppgifter till myndigheten eller att ta del av sina egna ärenden hos myndigheten. Denna tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator eller mobiltelefon. En annan kontaktstödjande programvara och tjänst som omfattas är sökmotor som t.ex. kan användas för att söka på en webbplats.

Verksamhetsstödjande
Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster innebär sådant som stödjer myndighetens informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.

Infrastrukturella
Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta kan t.ex. vara identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), appar som installeras i kundsIT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning 
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

 

Kontakt
Vid frågor om ramavtalet "Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning", kontakta oss via epost: potinform.kammarkollegiet@hiq.se eller hör av dig direkt till någon av kontaktpersonerna nedan.

 

IT-konsulttjänster Resurskonsulter

HiQ innehar även följande ramavtal med Kammarkollegiet:

IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Södra. Läs mer >>
IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Västra. Läs mer >>
IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Sydöstra. Läs mer >>
IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Norra. Läs mer >>
IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Stockholm och Gotland. Läs mer >>

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet och grundades så tidigt som 1539. Myndigheten spelar en viktig roll i svensk statsförvaltning och har över 35 olika uppdrag från regeringen. Kammarkollegiet har som huvuduppgift att se till att de svenska medborgarnas skattepengar används på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt. Den största uppdragsgivaren ärFinansdepartementet.

 

      HiQs ramavtal med Kammarkollegiet

 

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom IT-området gäller ansvaret hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och landsting. Efter avslutade upphandlingar publiceras alla avtal på avropa.se där myndigheter och offentliga verk kan få svar på om de varor eller tjänster de behöver redan finns att avropa genom ett statligt ramavtal.

Trots att Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet har man målet att bli en de modernaste. HiQ är stolta att delta på den här resan. Här kan du läsa mer om ramavtalen Kammarkollegiet har tecknat med oss.

Referensuppdrag


Sveriges Kommuner och Landsting
Vården i siffror 
 

Utmaning
Vårdgivarna har behov av information för att kunna förbättra vården. I Sverige är vi generellt duktiga på att samla information från vården, men mindre bra på att få ut relevant information för förbättringsarbete.

Uppdrag
HiQ har ett löpande förvaltningsåtagande för Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring lösningen Vården i siffror (VIS). VIS syftar till att samla in data från olika källor för att skapa underlag för bra rapporter och analyser för att kunna göra uppföljningar och förbättra svensk sjukvård. Landstingsledningar är de primära informationskonsumenterna och de når mätningar, resultat och information via en webbapplikation.

HiQ har bidragit med förvaltningsmodellen, innehållande rutiner och processer för förvaltningen av lösningen. Sedan vi övertog förvaltningen av VIS har fokus legat på att förvalta och vidareutveckla arkitekturen till en skalbar och säker lösning.

Viktiga säkerhetsaspekter är exempelvis behörighetshantering och att kunna hantera informationsöverföring av kvalitetsregisterdata där bara en delmängd ska integreras och göras tillgänglig i VIS. Förvaltningen består av en SPOC och sammanlagt sju personer i teamet.

Vi ansvarar för att relevanta lagar, regelverk och riktlinjer tillämpas för informationshantering och arkitektur.

I HiQs förvaltningsåtagande ingår även nyutveckling. Den bedrivs på ett agilt sätt där arbetet kontinuerligt stäms av med SKL och med en referensgrupp från landstingen. Detta för att säkerställa att lösningen stämmer överens med kundens önskemål samt att prioritera fortsatt arbete. HiQ har även temporärt hjälp till med driften av systemet.

Lösning
VIS är det centrala nationella gränssnittet för kvalitetsregisterdata och en lösning som omfattar samtliga 21 landsting. I Sverige har vi 106 nationella kvalitetsregister. Målet är att alla dessa ska kunna presentera sin information via VIS och utrullningen sker löpande.

Resultat
Landstingen har erhållit ett gränssnitt för att kunna ta del av kvalitetsregisterdata rörande sitt eget landsting samt vårdenhet jämfört med rikssnitt.

Relationen
HiQ och SKL har fått en mycket god relation. Den goda relationen beror på att HiQ har varit hjälpsamma vid övertagandet av VIS. SKL hade ingen part som ville hantera driften av utvecklingsmiljö samt produktionsmiljö för VIS vid övertagandet. HiQ hjälpte SKL med att tillhandahålla drift av både VIS  och stödsystemet KIK. En effekt av förtroendet är att HiQ har fått tilläggsbeställningar. Ett exempel på tilläggsbeställning är förvaltning av KIK (Kvalitetsindikator katalogen)

För mer information kontakta Patrik Wahlberg, ansvarig säljare på HiQ.

 

Västerås stad
 - Förenklad dialog mellan kommun och medborgare

Utmaning
www.vasteras.se har 3,3 miljoner besök årligen. Den gamla hemsidan var byggd på SharePoint och brottades stundtals med en del prestandaproblem. Dessutom upplevdes sidan som rörig och svårnavigerad. En stor utmaning var att utforma ett designkoncept som passar för en kommuns stora informationsmängd och djupa struktur samt att paketera och tillgängliggöra en stor mängd verksamhetsinformation på ett lättingängligt sätt. 

Uppdrag
Västerås stad tog fram effektmål för den nya hemsidan som vi tog fasta på i designarbetet. Ett av målen var att webbplatsen ska förenkla besökarnas vardag genom att erbjuda information som är tydlig, uppdaterad och enkel att hitta. Ett annat mål var att den ska spara tid och kostnader för staden genom att vara flexibel, stabil och kostnadseffektiv att upprätthålla och vidareutveckla. 

Resultat
HiQ har designat och byggt nya vasteras.se som har högre tillgänglighet och är enklare att hitta på. Den nya webbplatsen fungerar bra på både mobil, surfplatta och dator.Vi känner oss stolta över resultatet och att hemsidan nu förvaltas i HiQ:s regi.

Ett annat uppdrag vi är stolta över är Kungälv Kommuns nya webbplats, www.kungalv.se. Läs mer om caset här.

Vill du veta mer om HiQs ramavtal med Kammarkollegiet?

Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer Stäng
2
0
0
Läs mer Stäng
JOBBFILTER
Läs mer Stäng
Spontanansökan
Läs mer Stäng
Visa fler


SPÄNNANDE UPPDRAG OCH KUL PÅ JOBBET

På HiQ jobbar vi varje dag för att förenkla människors liv med hjälp av teknik och kommunikation, samtidigt som vi utvecklas och har kul på jobbet. Tekniken är vårt verktyg för att lösa komplexa utmaningar och bidra till en bättre och roligare värld, till exempel när vi utvecklar innovativa betaltjänster eller tar fram koncept för framtidens säkra bilar.

Vi har en stark företagskultur och jobbar hårt för att våra medarbetare ska må bra och känna att de utvecklas. Hos oss jobbar du med spännande uppdrag i en mängd olika branscher, och du ingår i ett nätverk av Sveriges vassaste och skönaste kollegor. Kollegor som kommer att bli dina vänner, bollplank, bandmedlemmar och träningskompisar.

På HiQ får du möjligheten att ständigt stärka din kompetens och lära dig mer. Om du också brinner för att förenkla och skapa resultat som förenklar och bidrar till en bättre och roligare värld; varmt välkommen!

Läs mer Stäng
Läs mer Stäng
Att jobba på HiQ

Läs mer Stäng

HiQ ett Karriärföretag

Läs mer Stäng

Vi har utsetts till ett Karriärföretag två år i rad. Motiveringen för 2016 lyder: 

”Genom stort fokus på intern kompetensutveckling har HiQ visat att det är viktigt för deras medarbetare. Här ser man inte karriär i form av en trappa, utan snarare som ett gummiband som kan töjas i de riktningar som medarbetaren önskar och kunderna behöver. Lägg därtill uppdrag som ger medarbetarna chansen att arbeta med projekt som utvecklar dem, och det står klart att HiQ är ett av Sveriges 100 Karriärföretag.”

Läs mer på karriarforetagen.se

 
Läs mer Stäng

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR

HiQs värderingar - resultat, ansvar, enkelhet & glädje - genomsyrar varje projekt, varje dag. Värderingarna skapar en konkurrensfördel och en roligare vardag, både för oss och för våra kunder.

Resultat

Vår uppgift är att leverera vad våra kunder behöver. Att skapa resultat och göra våra kunder nöjda är grunden i allt och vi följer upp detta för att ständigt kunna utvecklas och bli ännu bättre.

Ansvar

Att vara en god förebild och ta ett personligt ansvar, både för sitt team och för helheten, är en självklarhet för våra medarbetare. Det innebär att vi levererar rätt saker i rätt tid och att vi många gånger överträffar kundens förväntningar.

Enkelhet

Vi gillar att ta oss an svåra utmaningar och med avancerad teknik förenkla i människors vardag. För oss är enkelhet ett ledande ord som gör oss kreativa. För våra kunder innebär enkelhet att vi är tillgängliga, snabba och inte tvekar att föreslå förbättringar. Enkelhet är vår tids innovation.

Glädje

På HiQ tror vi på glädje och mångfald. Har man roligt på jobbet och kan vara sig själv presterar man bättre. Vi har kul när vi jobbar tillsammans med våra kunder och det syns i resultaten vi skapar.

Läs mer Stäng

Mobilutvecklare med många bollar i luften

Maria på HiQ

Maria Schmiterlöw är en utvecklare med fokus på mobila plattformar, som gärna tillbringar sin fritid ute i naturen. ”Den mobila plattformen gör att man kommer väldigt nära slutanvändaren."

Läs intervjun med Maria på LinkedIn

Läs mer Stäng

Från Datormagazin till konsult på HiQ

Tomas Hübner HiQ

I höst firar han tio år på HiQ – den seniora arkitekten och idésprutan som är en kultfigur för läsarna av Datormagazin och som själv säger sig ha en ”Barbapapa-profil”.

Läs intervjun med Tomas på LinkedIn

Läs mer Stäng

Möt Sarah Bater - UX Designer på HiQ

Sarah Bater på HiQ 

På HiQ jobbar över 1 500 fantastiska medarbetare. En av alla dessa är Sarah Bater, en vass UX Designer med ”Buffy the Vampire Slayer” som favoritsuperhjälte.

Läs intervjun med Sarah på LinkedIn

Läs mer Stäng
3